Possibilities of using and recovery of wastes after mining and preparation of iron ores from dumps in Częstochowa Ore-bearing Basin

Authors

  • Łukasz Gawor ilesian University of Technology, Gliwice, Poland
  • Witold Warcholik Pedagogical University of Cracow, Poland
  • Piotr Dolnicki Pedagogical University of Cracow, Poland

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.293.9

Keywords:

recovery of wastes, reclamation, dumping grounds after mining and preparation of Fe ores

Abstract

The paper presents a cataloguing process and characteristic of dumping grounds after exploitation and preparation of iron ores in the region of Czestochowa. Dogger siderite ores in the Czestochowa region have been exploited for over 600 years. The first mine was closed in 1970 in Rudniki, in the neighbourhood of Zawiercie, the last closed mine was „Wręczyca” in Wręczyca Wielka. In the region of Czestochowa a cataloguing and description of 41 dumping grounds was done, based on literature study. These objects are situated between following towns: Konopiska, Kłobuck and Zawiercie. Conducted field works led to the valorisation of the dumps concerning possibility of iron-bearing materials recovery from wastes disposed on the ground surface. In the case of potential possibilities of recovery of iron form waste material it is estimated that a total mass of siderite included in wastes is 5.8 million Mg. The directions of reclamation and using of the chosen objects are proposed.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Łukasz Gawor, ilesian University of Technology, Gliwice, Poland

Łukasz Gawor, Ph.D., lecturer, Silesian University of Technology, Institute of Applied Geology. Mining sozology, legal regulations regarding reclamation, reclamation and using of post mining dumping grounds, geotourism. Other interests: high mountain tourism, polar expeditions, running, ski running.

Witold Warcholik, Pedagogical University of Cracow, Poland

Witold Warcholik, doctor of Earth Sciences, geodetic engineer, currently employed at Department of Tourism and Regional Studies at Pedagogical University of Cracow. Author of several publications on tourism, geomorphology, cartography and GIS, an avid Krakow fan, licensed Krakow city guide and a tour guide. Marathon runner, mountaineering enthusiast and a photographer.

Piotr Dolnicki, Pedagogical University of Cracow, Poland

Piotr Dolnicki, doctor of Earth Sciences, currently employed at Department of Tourism and Regional Studies at Pedagogical University of Cracow. Scientific interests: geomorphology, polar research, tourism in polar regions.

References

Adamski, A. (1994). Górnictwo rud żelaza w Regionie Częstochowskim. Częstochowa: Wydawnictwo Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Gabzdyl, W. (1999). Geologia złóż. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Lasatowicz, T., Piecuch, T. (1982). Badania nad możliwością utylizacji posyderytowego surowca odpadowego kopalni rud żelaza. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, 123, 93–111.

Mrzygłód, T. (1996). Skład mineralny odpadów rud żelaza jako kryterium ich proekologicznego wykorzystania. Kraków: Archiwum Zakładu Mineralogii, Petrografii i Geochemii Akademii Górniczo-Hutniczej.

Osika, R. (1954). Badania geologiczne iłów rudonośnych Jury Krakowsko-Wieluńskiej. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 1, 9–171.

Piecuch, T. (red.) (1979). Badania nad możliwością i celowością utylizacji posyderytowych hałd rejonu Częstochowy. Częstochowa: Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Częstochowskiej.

Ratajczak, T. (1998). Hałdy po górnictwie rud żelaza w rejonie częstochowskim – stan aktualny i możliwości zagospodarowania. Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Ratajczak, T., Korona, W. (2000). Charakterystyka mineralogiczno-chemiczna i surowcowa materiałów z hałd po kopalnictwie rud żelaza w rejonie częstochowskim. Przegląd Geologiczny, 48(7), 607–616.

Sikorska-Maykowska, M., (red.) (2001). Waloryzacja środowiska przyrodniczego i identyfikacja jego zagrożeń na terenie województwa śląskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Szczepański, A., Lasatowicz, T., Malicki, W. (1990). Zmiany w środowisku przyrodniczym pod wpływem eksploatacji rud żelaza w rejonie częstochowskim. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, 144(2), 7–22.

Wachowicz, A., Podgórski, R. (1970). Prace nad wykorzystaniem w przemyśle ceramiki budowlanej iłów i iłołupków z kopalnictwa rud żelaza. Ceramika Budowlana, 6, 121–126.

Published

2015-02-22

How to Cite

Gawor, Łukasz, Warcholik, W., & Dolnicki, P. (2015). Possibilities of using and recovery of wastes after mining and preparation of iron ores from dumps in Częstochowa Ore-bearing Basin. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 29(3), 125–135. https://doi.org/10.24917/20801653.293.9

Most read articles by the same author(s)