Tourist traffic intensity in the Pieniny National Park

Authors

  • Witold Warcholik Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii
  • Marcin Semczuk Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.18.13

Keywords:

Pieniński Park Narodowy, ruch turystyczny

Abstract

The paper presents the results of tourist traffic monitoring carried out in years 2007−2009 by SKNG UP in the Pieniny National Park. The study included a survey of 25,612 visitors and allowed to estimate the intensity of tourist traffic in the Pieniny National Park and its spatial variability, as well as to determine the main routes and the most popular marked paths within the Park. The questionnaires allowed to determine the types and preferences of the visitors to the Pieniny National Park.During 19 days of monitoring, carried out repeatedly in 2007, 2008 and 2009, surveyors standing at the selected measure points counted and surveyed the visitors for 7 hours per day (9 am − 4 pm). In July 2007, the intensity of tourist traffic in the PPN reached 1,408 people per day (60 visitors/1km2of PPN/day), 1,160 people per day (49 visitors/1km2 of PPN/day) in July 2008, and 1,477 people/day (63 visitors/1km2 of PPN/day) in July 2009. The most popular routes in the PPN included: the section between Przełęcz Szopka - Trzy Korony with 1,200, 948 and 1,238 people per day in the years 2007, 2008 and 2009, respectively, the section Wymiarki - Limierczyki with 1,000, 720 and 1,071 visitors per day (2007−2009), and the section Sokolica - Przełęcz Sosnów: 500, 350, and 700 visitors per day (2007−2009). The most popular place to visit in the Pieniny National Park was Krościenko, receiving twice as many visitors as the largest tourist resort in this region - Szczawnica. Their average age was about 30 years old and approximately half of the respondents were people who hold university degree. The majority of the tourists came from Lesser Poland, Silesia, Masovian and Lodz voivodeships (the total number of over 50%). Those who were visiting the Pieniny for the fifth time or more prevailed among Lesser Poland inhabitants. Furthermore, they were also the majority of the one-day visitors to these mountains. Krościenko and Szczawnica turned out to be the most popular accommodation places chosen by 61% of the tourists. The vast majority of guests reported a three-day minimum stay and most of them gave preference to private accommodation.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Celichowski A., 1976, „Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Pienińskiego Parku Narodowego. I etap – Prace przygotowawcze i zebranie materiałów”, maszynopis, Dyrekcja Pienińskiego Parku Narodowego.

Czapski Z., Mizgajska H., 1996, Biologiczne skażenie szlaków turystycznych Tatrzańskiego Parku Narodowego, [w:] Z. Krzan (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, 3. Wpływ człowieka, Kraków−Zakopane, s. 46–47.

Czarnecki K., 2009, Atrakcyjność turystyczna i ruch turystyczny w parkach narodowych województwa podlaskiego, Zeszyty Naukowe SGGW, 73, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, Warszawa, s. 165−175.

Czochański J., 2000, Wpływ użytkowania turystycznego na r ozwój procesów i form erozyjno-denudacyjnych w otoczeniu szlaków, [w:]J. Czochański, D. Borowiak (red.), Z badań geograficznych w Tatrach Polskich, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 331–344.

Degórski M., 2002, Ocena wpływu antropopresji na wybrane właściwości pokrywy glebowej piętra subalpejskiego i alpejskiego w rejonie Kasprowego Wierchu, [w:] W. Borowiec, A. Kotarba, A. Kownacki, Z. Krzan, Z. Mirek (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Instytut Botaniki PAN, Kraków−Zakopane, s. 395–402.

Fidelus J., 2008, Rola ruchu turystycznego w przekształcaniu ścieżek i dróg turystycznych na obszarze TPN, Prace Geograficzne, 120, Kraków, s. 20−29.

Fischbach J., 1985, „Wielkość i struktura ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym”, maszynopis, Dyrekcja Pienińskiego Parku Narodowego.

Gorczyca E., 2000, Wpływ ruchu turystycznego na przekształcenie rzeźby wysokogórskiej na przykładzie Masywu Czerwonych Wierchów i Regli Zakopiańskich (Tatry Zachodnie), Prace Geograficzne, IGiPZ, 105, Kraków, s. 369−389. Kasprzak M., 2005, Tempo degradacji powierzchni dróg i ścieżek turystycznych w Karkonoszach Wschodnich, Opera Corcontica, 41, s. 17–30.

Guzikowa M., 1982, Wpływ pieszego ruchu turystycznego na szatę roślinną Pienińskiego Parku Narodowego (wybrane zagadnienia, ze szczególnym uwzględnieniem skutków wydeptania), Studia Naturae, Seria A, PAN, 22, s. 227–241.

Krusiec M., 1996, Wpływ ruchu turystycznego na przekształcenie rzeźby Tatr Zachodnich na przykładzie Doliny Chochołowskiej, Czasopismo Geograficzne, 67, 3−4, s. 303–320.

Łajczak A., 1996, Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na erozję gleby w obszarze podszczytowym Pilska, [w:] A. Łajczak, S. Michalik, Z. Witkowski (red.), Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę masywu Pilska, Studia Naturae, Seria A, PAN, 41, s. 131–159.

Prędki R., 2002, Wpływ ruchu turystycznego na teksturę oraz właściwości wodne gleb w obrębie szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego, [w:] J. Partyka (red.), Użytkowanie parków narodowych. Ruch turystyczny – zagospodarowanie – konflikty – zagrożenia, Wyd. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 763–770.

Prędki R., 2006, Bieszczadzki Park Narodowy w świetle badań ankietowych turystów na szlakach pieszych w latach 2004−2005, Rocznik Bieszczadzki, 14, s. 285−297.

Skawiński P., 1993, Oddziaływanie człowieka na przyrodę kopuły Kasprowego Wierchu oraz Doliny Goryczkowej w Tatrach, [w:] W. Cichocki (red.), Ochrona Tatr w obliczu zagrożeń, Wyd. Muzeum Tatrzańskiego, Zakopane, s. 197–226.

Skawiński P., Krzan Z., 2002, Restytucja szaty roślinnej kopuły Kasprowego Wierchu w latach 1993–

–2001, [w:] W. Borowiec, A. Kotarba, A. Kownacki, Z. Krzan, Z. Mirek (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Instytut Botaniki PAN, Kraków−Zakopane, s. 407–411.

Szydarowski W., 2000, Rozwój form erozyjnych w otoczeniu szlaków turystycznych Tatrzańskiego Parku Narodowego, [w:] J. Czochański, D. Borowiak (red.), Z badań geograficznych w Tatrach Polskich, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 315–328.

Wałdykowski P., 2006, Wpływ dróg górskich na dynamikę procesów morfogenetycznych w rejonie Turbacza, Ochrona Beskidów Zachodnich, 1, s. 67–79.

Wieniawska-Raj B., 2007, Dynamika ruchu turystycznego w Karkonoskim Parku Narodowym, [w:] J. Štursa, R. Knapik (red.), Geoekologické problémy Krkonoš, Sborn. Mez. Věd. Konf., Svoboda n. Úpou, Opera Corcontica, 44/2, s. 593–602.

Published

2011-01-01

How to Cite

Warcholik, W., & Semczuk, M. (2011). Tourist traffic intensity in the Pieniny National Park. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 18, 148–154. https://doi.org/10.24917/20801653.18.13

Most read articles by the same author(s)