Mantrailing as a form of physical recreation in Poland

Mantrailing as a form of physical recreation in Poland

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.351.9

Keywords:

dog sports, dog training, mantrailing, physical activity, recreation

Abstract

The aim of the study was to identify people practising tracking (mantrailing) on the territory of Poland. The profile and motives for practicing mantrailing, determined on the basis of survey results, have been supplemented with definitions and the current state of knowledge on mantrailing. Attention was paid to the necessity of undertaking further research contributing to better knowledge and understanding of this dynamically developing form of recreation. The main motives for practicing mantrailing in Poland are to determine the needs and predispositions of a dog and the desire to learn about its features directly in the field work conditions. For amateurs of mantrailing, passing exams and obtaining certificates in this field is not crucial, neither is the aspect of competition between their dogs. They treat mantrailing as a year-round outdoor activity, in all field conditions. They practice it usually once a week, classifying it due to the intensity of the effort as medium intensive, and due to the level of technical complexity as medium difficult. The vast majority of people practicing mantrailing are physically fit and, as in most dog-related activities, the largest number of them are women. The list of mantrailing dog breeds is greatly diverse. In most opinions, there is also a lack of strong indications of the breeds preferred in mantrailing. The main inhibitors of this activity in Poland are time constraints and financial factors.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Witold Warcholik, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

Witold Warcholik, PhD, Pedagogical University of Krakow, Institute of Geography, Department of Tourism and Regional Studies. PhD in Earth Sciences, geodetic engineer, author of several publications on tourism, geomorphology, cartography and GIS, an avid Krakow fan, licensed Krakow city and OPN guide, a tour guide.

Dorota Chmielowska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Geografii Fizycznej

Dorota Chmielowska, PhD, Pedagogical University of Krakow, Institute of Geography, Department of Physical Geography. PhD in Earth Sciences in the discipline of geography, specialisation in physical geography, working in the fields of geomorphology and sedimentology. She practices mantrailing as a hobby in “Mam w Nosie” Mantrailing Group in Krakow.

References

Alejziak, W. (2009). Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej. Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 433–434 (Studia i Monografie AWF, 56).

Chochowski, W. (2015, 9 grudnia). Tropienie użytkowe. Pozyskano z http://www.polska.hovawart.pl/index.php/hovawart-quytecznyq/sportowo-szkoleniowo/1056-tropienie-uzytkowe (dostęp 1.08.2019).

Christian, H.E., Westgarth, C., Bauman, A., Richards, E.A., Rhodes, R.E., Evenson, K.R, Mayer, J.A., Thorpe, Jr R.J. (2013). Dog ownership and physical activity. A review of the evidence. Journal of Physical Activity & Health, 10(5), 750–759.

Cichy, A., Medeńska, W., Dratwa-Chałupnik, A., Lepczyński, A., Michałek, K., Herosimczyk, A., Skrzypczak, W.F., Ożgo, M., Marynowska, M. (2018). Psi węch jako detektor. W: K.M. Kavetska (red.), Pies w służbie. Czwarte warsztaty kynologiczne. Zakład Karny w Goleniowie, 18 maja 2018. Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Cutt, H., Giles-Corti, B., Knuiman, M., Burke, V. (2007). Dog ownership, health and physical activity. A critical review of the literature. Health & Place, 13(1), 261–272.

Cutt, H.E., Knuiman, M.W., Giles-Corti, B. (2008). Does getting a dog increase recreational walking? International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 5, 17.

Dąbrowski, A. (red.). (2006). Zarys teorii rekreacji ruchowej. Warszawa: Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna; Akademia Wychowania Fizycznego.

Dłużewska, A., Gonia, A., Michniewicz-Ankiersztajn, H., Podgórski, Z. (2015). Współczesne problemy turystyki. Bydgoszcz; Poznań: Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu, 135–156.

Guéguen, N., Ciccotti, S. (2008). Domestic Dogs as Facilitators in Social Interaction. An Evaluation of Helping and Courtship Behaviors. Anthrozoös, 21, 339–349.

Gondorowicz, M. (2018). Wykorzystanie psiego nosa w kryminalistyce, czyli słów kilka o osmologii w Polsce. W: K.M. Kavetska (red.), Pies w służbie. Czwarte warsztaty kynologiczne. Zakład Karny w Goleniowie, 18 maja 2018. Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Górny, B. (2010). Nowoczesne szkolenie psów tropiących. Warszawa: Multico Oficyna Wydawnicza.

Jastrzębska, A., Gugołek, A., Strychalski, J. (2017a). Zwierzęta w sporcie, rekreacji i rozrywce (cz. 1). Wiadomości Zootechniczne, 55(1), 87–93.

Jastrzębska, A., Gugołek, A., Strychalski, J. (2017b). Zwierzęta w sporcie, rekreacji i rozrywce (cz. 2). Wiadomości Zootechniczne, 55(2): 173–181.

Jędrzejczak, M., Pęzińska-Kijak, K. (2017). Związek między człowiekiem i psem – kształtowanie zachowań metodą pozytywną. W: K.M. Kavetska (red.), Szkolenie i użytkowanie psów. Trzecie Warsztaty Kynologiczne, Szczecin, 6–7 października 2017. Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Johnson, G.R. (2003). Tracking Dog. – Theory and Methods. Mechanicsburg, PA: Barkleigh Productions.

Kwilecka, M. (red.). (2006). Bezpośrednie funkcje rekreacji. Warszawa: Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

Lipowski, M. (2006). Rekreacja ruchowa kobiet jako zachowanie prozdrowotne – uwarunkowania a motywy uczestnictwa. Gdańsk: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.

Lubowiecki-Vikuk, A.P., Paczyńska-Jędrycka, M. (2010). Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

McNicholas, J., Collis, G.M. (2000). Dogs as catalysts for social interactions. Robustness of the effect. British Journal of Psychology, 91(1), 61–70.

McNicholas, J., Gilbey, A., Rennie, A., Ahmedzai, S., Dono, J-A., Ormerod, E. (2005). Pet ownership and human health. A brief review of evidence and issues. BMJ, 331, 1252–1254.

Niewiadomska, M. (2018) Forms of activities with a dog as modern types of physical recreation, Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 23(3), 53–58.

Niewiadomska, M., Makris, M. (2015). Sport kynologiczny agility jako forma aktywności fizycznej podejmowana przez ludzi w różnym wieku. Marketing i Rynek, 11, 261–267.

Oka, K., Shibata, A. (2009). Dog ownership and health-related physical activity among Japanese adults. Journal of Physical Activity &Health, 6(4), 412–418.

Owen, C.G., Nightingale, C.M., Rudnicka, A.R., Ekelund, U., McMinn, A.M., van Sluijs, E.M., Griffin, S., Cook, D.G., Whincup, P.H. (2010). Family dog ownership and levels of physical activity in childhood. Findings from the Child Heart and Health study in England. American Journal of Public Health, 100(9), 1669–1671.

Sjösten, I. (2005). Obedience. Trening posłuszeństwa. Łódź: Wydawnictwo Galaktyka.

Steiger, A. (2006). Pet animals: housing, breeding and welfare. W: Animal Welfare. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Straś-Romanowska, M. (1992). Los człowieka jako problem psychologiczny. Podstawy teoretyczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Strychalski, J., Gugołek, A., Jastrzębska, A. (2016). Psy w sporcie i rekreacji. Przegląd Hodowlany, 84(3), 29–33.

Ščučka, J. (2020, wrzesień) Podstawy szkolenia tropienia metodą kwadratów zapachowych (Natural Canine Communication). Pozyskano z http://docplayer.pl/8821088-Podstawy-szkolenia-tropienia-metoda-kwadratow-zapachowych.html

Teodorowicz, A., Woźniewicz-Dobrzyńska, M. (2014). Sport and recreational activity with a dog. Psychosocial significance of dog owenership. W: F. Dias, S. Oliveira, J. Kosmaczewska, Â. Pereira (red), New trends in tourism research – a polish perspective, 296–310. Pozyskano z http://www.icthr.byd.pl/userfiles/files/Student_Monograph_New%20Trends%20in%20Tourism%20Research_final_version%20-21-10.pdf

Theby, V., Hares, M. (2010). Agility. Sport i zabawa. Warszawa: Wydawnictwo RM.

Thorpe, R.J. Jr, Simonsick, E.M., Brach, J.S., Ayonayon, H., Satterfield, S., Harris, T.B., Garcia, M., Kritchevsky, S.B. (2006). Dog ownership, walking behavior, and maintained mobility in late life. Journal of the American Geriatrics Society, 54(9), 1419–1424.

Toczek-Werner, S. (1999). Podstawowe formy i metody stosowane w rekreacji ruchowej. W: S. Toczek-Werner (red.). Podstawy rekreacji i turystyki. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 21–30.

Witek, J. (2011). Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji (wstęp). Ekonomiczne problemy usług, 78, 6–7.

Wolańska, T. (1997). Leksykon. Sport dla wszystkich – rekreacja ruchowa. Warszawa: Wydawnictwo AWF.

Woidtke, L. (2016). Tropienie górnym wiatrem w policji Saksonii. Kwartalnik Policyjny, 3, 70–77.

Yabroff, K.R., Troiano, R.P., Berrigan, D. (2008). Walking the Dog. Is Pet Ownership Associated With Physical Activity in California? Journal of Physical Activity and Health, 5(2), 216–228.

Yam, P.S., Morrison, R., Penpraze, V., Westgarth, C., Ward, D.S., Mutrie, N., Hutchison, P., Young, D., Reilly, J.J. (2012). Children, parents, and pets exercising together (CPET) randomised controlled trial. Study rationale, design, and methods. BMC Public Health, 12(1), 208.

Published

2021-03-29

How to Cite

Warcholik, W., & Chmielowska, D. (2021). Mantrailing as a form of physical recreation in Poland: Mantrailing as a form of physical recreation in Poland. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 35(1), 123–136. https://doi.org/10.24917/20801653.351.9

Most read articles by the same author(s)