Effects of hard coal mining restructuring in Poland

Authors

  • Maria Tkocz Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Geografii Ekonomicznej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.9.3

Keywords:

restrukturyzacja, górnictwo, węgiel, kamienny

Abstract

This paper presents changes in the functioning of hard coal mining in Poland in the period of development of free market economy, i.e. after 1989. During this period some attempts were made to bring the coal mining to remunerativeness. Five programmes of coal mining restructuring were implemented. Their main aim was the reduction of excessive production capacities. 23 coal mains were closed down in the period 1989-2003, especially in the northern and eastern parts of the coal basin, which include the areas where coal exploitation was the longest and coal resources are located under considerably urbanised areas, often within safety pillars (Bytom, Chorzów, Gliwice, Zabrze, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec). As a consequence, coal production fell from 177.4 million tonnes to 100.5 million tonnes and the employment decreased from 415.7 thousand to 135.7 thousand. An organisational structure is represented by three coal syndicates: Katowice Capital Group with 8 coal mines, Coal Campaign with 23 coal mines and Jastrzębie Coal Company with 5 coal mines.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Bąk M., Majewski J. 1995, Przebieg procesu prywatyzacji kopalń węgla kamiennego, Biuletyn PAWK, nr 10(2), s. 4–9

Dilling R. 1993, Zadania Spółek Węglowych w zakresie technicznej restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, „Przegląd Górniczy”, nr 9, s. 15–18

Karbownik A., Pawełczyk E., Morawski E. 1996, Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1994–1995, „Wiadomości Górnicze”, nr 6, s. 250–263

Kortus B., Adamus J. 1992, Ocena przemian strukturalnych w Okręgu Górnośląskim i Krakowskim,Folia Geographica. Series Oeconomica, vol. XXIV, Wrocław–Warszawa, s. 13–35

Lisowski A. 1996, Górnictwo węgla kamiennego w Polsce, „Śląsk”, Katowice

Makieła Z. 2002, Wyniki realizacji programów restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego po 1989 r., [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Prace Komisji

Geografii Przemysłu PTG, nr 4, Warszawa–Kraków–Rzeszów, s. 57–65

Pakuła L. 1992, Postępy restrukturyzacji przemysłu w wybranych gałęziach okręgu górnośląskiego, częstochowskiego i bielskiego, Folia Geographica. Series Geographica–Oeconomica, vol. XXIV, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 37─51

Pakuła L. 1997, Zmiany strukturalne i proces transformacji przemysłu Górnośląskiego Okręgu przemysłowego, Zeszyty IG i PZ PAN, nr 46, s. 53–93

Pakuła L. 2003, Tendencje restrukturyzacji przemysłu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w dobie transformacji, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło i Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Warszawa–Kraków, s. 59–66

Pukowska-Mitka M., Tkocz M. 1992, Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w woj. katowickim, [w:] Geografia przemysłu w warunkach nowego systemu gospodarowania, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków, s. 140–154

Plany dostępu do zasobów węgla kamiennego w latach 2004–2006 oraz plany zamknięcia kopalń w latach 2004–2007, 2004, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa

Rocznik statystyczny kopalń 1991, Państwowa Agencja Węgla Kamiennego, Katowice

Riley R., Tkocz M. 1998, Coal mining in Upper Silesia under communism and capitalism, European Urban and Regional Studies, v. 5, nr 3, s. 217─235

Riley R., Tkocz M. 1999, Local responses to changed circumstances: Coalmining in the market economy in Upper Silesia, Poland, GeoJurnal 48, s. 279–290

Tkocz M. 1989, Tendencje zmian w strukturze przestrzennej górnictwa węgla kamiennego w woj. katowickim, Geographia. Studia et Dissertationes, t. 13, Katowice, s. 79–97

Tkocz M. 1996, Funkcjonowanie kopalń węgla kamiennego w warunkach kształtowania się gospodarki rynkowej, [w:] Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, red. Z. Zioło, Warszawa–Kraków, s. 60–68

Tkocz M. 1998, Górnictwo węgla kamiennego w nowych warunkach gospodarowania, „Przegląd Geograficzny”, t. LXX, z. 1–2, s. 69–85

Tkocz M. 2001, Restrukturyzacja przemysłu regionu tradycyjnego, Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Zabierowski J. 1996, Wybrane problemy restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego, „Wiadomości Górnicze”, nr 3, s. 5–9

Published

2006-01-01

How to Cite

Tkocz, M. (2006). Effects of hard coal mining restructuring in Poland. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 9, 28–39. https://doi.org/10.24917/20801653.9.3

Most read articles by the same author(s)