Industry in seaports in Poland

Authors

  • Tadeusz Bocheński University of Szczecin Faculty of Economics, Finance and Management, Institute of Spatial Management and Socio-Economic Geography

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.344.2

Keywords:

industrial ports, port industry, seaports, shipbuilding

Abstract

The study aims to classify port cities in Poland in terms of the development of their industrial functions and those in their immediate surroundings. Industrial plants currently operating in the vicinity of seaports were identified in the area where the port and its industrial districts have developed. Data on the volume of transhipments in individual ports, the number of manufacturing entities in gminas, including ports themselves, and on employment in industry in powiats where seaports are located, were used. The research includes both the industry directly related to the maritime economy, including shipbuilding and fish processing, as well as industrial enterprises located there for economic reasons following classical location theories. Seaports in Poland, due to the level of industrial development, can be divided into four groups: with a developed and diverse industry (Gdańsk and Szczecin), with one sector dominating (Gdynia, Police, Elbląg), with a small shipbuilding industry and factories operating for the needs of fisheries (Świnoujście, Kołobrzeg, Władysławowo, Ustka, Łeba), without any developed industry (others).

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Tadeusz Bocheński, University of Szczecin Faculty of Economics, Finance and Management, Institute of Spatial Management and Socio-Economic Geography

Tadeusz Bocheński, PhD, assistant professor in the Institute of Spatial Management and Socio-Economic Geography of the University of Szczecin. He specialises in transport geography. He conducts research in the field of railway operation and intermodal transport, operation of seaports and links between industry and railways and ports. The area of his research covers primarily Poland, Central and Eastern Europe, and the Baltic Sea Region. His academic interests also include large and medium-sized cities and the delimitation of functional regions in Poland.

References

Adrjanowska, E. (1977). Morze jako czynnik lokalizacji przemysłu. Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego. Geografia, 7.

Andruszkiewicz, W. (1984). Porty i żegluga. In: B. Augustowski (ed.), Pobrzeże Pomorskie. Wrocław; Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 449–479.

Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny [Baltic Sea & Space Cluster]. (2020, April, 29). Retrieved from: https://balticcluster.pl/?page_id=90

BDL GUS. (2019, October). Available from: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

Bernacki, D. (2010). Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce morskiej. In: H. Klimek, J. Dąbrowski (eds.), Kierunki rozwoju polskiego transportu morskiego – programy i rzeczywistość. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 33–50.

Bird, J. (1973). Centrality and Cities. London; Henley; and Boston: Routledge and Kegan Paul, 1–23.

Bocheński, T. (2019). Przemysł w portach morskich regionu Morza Bałtyckiego [Industry in Seaports in the Baltic See Region]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 33(4), 80–94. doi: 10.24917/20801653.334.5

Bocheński, T., Palmowski, T. (2015). Polskie porty morskie i rola kolei w ich obsłudze na przełomie XX i XXI wieku. Gdańsk; Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum.

Boulos, J. (2016). Sustainable Development of Coastal Cities-Proposal of a Modelling Framework to Achieve Sustainable City-Port Connectivity. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 216, 974–985. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.12.094

Czapliński, P. (2011). Funkcjonowanie przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce w okresie kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 17, 114–128.

Czapliński, P. (2015). Przemysł offshore w Polsce – próba definicji, stan i możliwości rozwoju [Offshore industry in Poland – attempt to define, state and possibilities of development]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 29(4), 103–111. https://doi:org/10.24917/2998

Czapliński, P. (2018). Przemiany w polskim przemyśle przetwórstwa rybnego [Changes in Polish Fish Processing Industry]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 32(2), 60–72. doi: 10.24917/20801653.322.4

Czepczyński, M. (2001). Przemiany zagospodarowania terenów portowo-przemysłowych aglomeracji Trójmiasta. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 3, 93–97.

Dajczak, K. (2008). Przemysł stoczniowy w Polsce i na świecie. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 10, 123–129.

Dimitrov, R. (2017, March 28). 167-tonowa turbina przypłynęła do Elektrowni Opole. Strefa Biznesu. Retrieved from: http://www.nto.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-regionu/a/167tonowa-turbina-przyplynela-do-elektrowni-opole,11927081/

Dolecki, L. (2016, March 16). Port Police ze stabilnym wynikiem przeładunków w 2015 roku. Rynek Infrastruktury. Retrieved from: https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/port-police-ze-stabilnym-wynikiem-przeladunkow-w-2015-roku-53181.html

Dutkowski, M. (1983). Polaryzacja przestrzeni miejskiej aglomeracji gdańskiej. Maszynopis rozprawy doktorskiej. Gdynia: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego.

Dutkowski, M. (2017). Miasta nadmorskie wobec kryzysów gospodarki morskiej – odporne, kruche czy antykruche? In: R. Anisiewicz, M. Połom, M. Tarkowski (eds.), Rozwój regionalny i lokalny w perspektywie geograficznej. Gdańsk; Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 23–48.

EcoGenerator – podstawowe informacje. (2013, July 10). Retrieved from: http://ecogenerator.eu/ecogenerator/podstawowe-informacje.html

Fosfory Sp. z o.o. (2018, October). Historia firmy. Retrieved from: https://www.fosfory.pl/historia.html

Geoportal. (2019, October 30). Retrieved from: https://geoportal360.pl/map/

Google Maps. (2019, October 30). Retrieved from: https://www.google.com/maps/

Gryf. (2018, October 5). 19 kwietnia 1957 r. – 19 kwietnia 2017 r. 60 lat tradycji Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich. Retrieved from: http://chlodniagryf.pl/60-lat-gryfa/

Grzelakowski, A.S. (2017). Porty morskie jako przedmiot badań w naukach ekonomicznych. Problemy Transportu i Logistyki, 1, 161–169. doi: 10.18276/ptl.2017.37-26

Hoyle, B.S. (1998). Cities and ports. Concepts and issues. Journal of Vegueta, 3, 263–278.

Informator gospodarki morskiej. (2019 October 10). Namiary na Morze i handel. Retrieved from: http://www.namiary.pl/e-informator/

Jamroż, M. (2013, June 17). Historia gdańskiego Lotosu. Gazeta Wyborcza, dod.

Kapusta, F. (2014). Ryby i ich przetwórstwo w Polsce na początku XXI wieku. Nauki Inżynierskie i Technologie, 1, 59–71. doi: 10.15611/nit.2014.1.04

Karnicki, Z. (2012). A mnie jest żal. Wiadomości Rybackie, 1/2, 11–12.

Kieliszewska, M. (2016). Charakterystyka przetwórstwa rybnego w Polsce w latach 2006–2014 na podstawie kwestionariuszy statystycznych RRW-20. In: I. Psuty (ed.), 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych (Vol. 3). Produkty i przetwórstwo rybne. Gdynia: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, 7–18.

Klaster Morski Pomorza Zachodniego. (2020, April 29). Retrieved from: http://klastermorski.com/?page_id=43

Kontrakt na budowę Polimerów Police podpisany. (2019, May 11). Wirtualny Nowy Przemysł. Retrieved from: https://www.wnp.pl/chemia/kontrakt-na-budowe-polimerow-police-podpisany,345372.html

Koselnik, B. (1960). Niektóre problemy industrializacji polskich portów morskich. Przegląd Zachodniopomorski, 4–5, 48–51.

Krajowy Rejestr Sądowy. (2019, October 28). Retrieved from: http://www.krs-online.com.pl

Łangowski, R. (1982). Uprzemysłowienie aglomeracji szczecińskiej. In: A. Piskozub (ed.), Przemysł w aglomeracjach portowych Polski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 92.

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Gdańsku. (2016). Funkcjonowanie centrów pierwszej sprzedaży ryb. Informacja o wynikach kontroli, No 196/2016/P/16/062/LGD.

Norcliffe, G., Basset, K., Hoare, T. (1996). The emergence of postmodernism on the urban waterfront. Geographical perspectives on changing relationships. Journal of Transport Geography, 4(2), 123–134.

Pakos, P. (2015, January 9). Szczecin pachnie czekoladą. Poznaj historię słodkości powstających w naszym mieście. Szczecin Nasze Miasto. Retrieved from: http://szczecin.naszemiasto.pl/artykul/szczecin-pachnie-czekolada-poznaj-historie-slodkosci,2702194,art,t,id,tm.html

Palmowski, T., Pacuk, M., Michalski, T. (2001). Przemiany przestrzeni miejskiej miast portowych na przykładach Gdańska i Gdyni. XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź. Retrieved from: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/23304/Palmowski%20i%20inni%202001.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Palmowski, T., Tarkowski, M. (2016). Wsparcie przedsiębiorczości w procesie restrukturyzacji przemysłu okrętowego – przykład Bałtyckiego Portu Nowych Technologii. Prace Komisji

Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 30(3), 159–172.

Piskozub, A. (1982). Przesłanki teoretyczne lokalizacji przemysłu w aglomeracjach portowych. In: A. Piskozub (ed.), Przemysł w aglomeracjach portowych Polski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 9–52.

Port Gdańsk. (2018, October 12). Nabrzeże Chemików. Retrieved from: https://www.portgdansk.pl/o-porcie/nabrzeze-chemikow

Port Gdynia. (2020, April 30). Plan portu. Retrieved from: https://www.port.gdynia.pl/images/stories/swf_mapa/plan_portu_2020_v2.pdf

Port Nad Odrą. (2019, October 31). Retrieved from: http://www.fosfan.nazwa.pl/portnadodra/index.php

Portal Morski. (2016, April 12). Powstaje Szczecińskie Konsorcjum Okrętowe. Retrieved from: https://www.portalmorski.pl/stocznie-statki/31357-powstaje-szczecinskie-konsorcjum-okretowe

Portowy Zakład Techniczny SA. (2020, April 30). Retrieved from: http://www.pzt.com.pl/?page_id=25&lang=pl

Przetwórstwo Rybne Łosoś Sp. z o.o. (2020, May 9). O firmie. Retrieved from: https://www.lososustka.com.pl/historia-firmy

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej. (2007, 2010, 2011, 2014, 2018, 2019). Warszawa: GUS.

Spigarski, C. (2016, January 6). GAFAKO – firma niegdyś gdańska, dzisiaj gdyńska... Oficyna Morska. Retrieved from: https://oficynamorska.pl/2016/gafako-firma-niegdys-gdanska-dzisiaj-gdynska/ (Accessed on 08.10.2019).

Stocznia Szczecińska. (2019, October 7). Retrieved from: http://stocznia-szczecinska.pl

Szostak, S., Drożdż, J. (2017). Przetwórstwo. Rynek Ryb – Stan i Perspektywy, 24–27.

Szwankowski, A. (1982). Uprzemysłowienie aglomeracji gdańskiej In: A. Piskozub (ed.), Przemysł w aglomeracjach portowych Polski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 53–91.

Wiegmans, B. W., Louw, E. (2011). Changing port-city relations at Amsterdam. A new phase at the interface? Journal of Transport Geography, 19(4), 575–583.

Witoński, M. (2013). Uwarunkowania rozwoju przemysłu morskiego na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej – doświadczenia zagraniczne i polskie. In: Morska energetyka kołem zamachowym rozwoju przemysłu i regionów nadmorskich. Słupsk: Słupski Inkubator Technologiczny.

Zapach czekolady od 70 lat (2016, July 26). Szczecin Biznes. Retrieved from: http://szczecinbiznes.pl/informacje/Zapach-czekolady-od-70-lat_4385

Zaremba, P. (1962). Urbanistyka miast portowych. Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo Naukowe.

Downloads

Published

2020-12-24

How to Cite

Bocheński, T. . (2020). Industry in seaports in Poland. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 34(4), 22–37. https://doi.org/10.24917/20801653.344.2

Most read articles by the same author(s)