Possibilities for Using Intermodal Transport in Servicing Industrial Zones in Poland

Authors

  • Tadeusz Bocheński Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi Katedra Badań Miast i Regionów

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.321.2

Keywords:

industrial zones, intermodal transport, special economic zones, technology parks

Abstract

The aim of the study was to investigate the location of modern industrial zones in relation to the location of intermodal terminals (containers) and to make recommendations in terms of increasing the use of rail and intermodal transport. As analysed industrial areas, the author has included special economic zones and industrial and technological parks. The differences between the declared and actual transport and industrial policies of the state are also presented. The present article is a diagnosis of the conditions for the use of railways and intermodal transport by companies operating in industrial zones. The processes that have taken place since the beginning of the systemic transformation in the development of industrial zones and intermodal transport in Poland have been taken into account. According to the research, access to intermodal terminals was limited. For the location of industrial zones, the possibility of connecting a railway siding or the distance from container terminals was considered to a small extent. This constituted a barrier to the development of intermodal transport in Poland, increased the cost of external transport and its negative impact on the environment.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Tadeusz Bocheński, Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi Katedra Badań Miast i Regionów

Tadeusz Bocheński, Ph.D., assistant professor in the Urban and Regional Study Unit, Faculty of Geosciences, University of Szczecin. He specializes in transport geography. He conducts research on the functioning of railways and intermodal transport and their connections with industry. His academic interests also include the delimitation of functional regions.

References

Badya, A. (2010). Zagrożenia środowiskowe ze strony transportu. Nauka, 4, 115–125.

Biała księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (2011, 28 marca). Komisja Europejska, KOM(2011) 144 wersja ostateczna.

Blachownia Holding S.A. (2017, październik). Pozyskano z: http://www.jpmholding.pl/historia

Bocheński, T. (2016). Przemiany towarowego transportu kolejowego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Rozprawy i Studia, 938. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Bocheński, T. (2017). Rozwój transportu intermodalnego z wykorzystaniem kolei w Polsce. Praca końcowa na studiach podyplomowych logistyka i spedycja w transporcie kolejowym, Katedra Transportu Szynowego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Brezdeń, P., Spallek, W. (2008). Specjalne strefy ekonomiczne w przestrzeni gospodarczej w województwie dolnośląskim. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 217–229.

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny (2018, luty). Pozyskano z: http://www.bppt.pl/ Czermański, E. (2011). Zagadnienia terminologiczne transportu wielogałęziowego. Współczesna Gospodarka, 2(2), 47–53.

Dej M. (red.) (2016). Raport o stanie polskich miast 2016. Rozwój gospodarczy. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.

„Dolina Lotnicza” (2017, październik). Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”. Pozyskano z: http://www.dolinalotnicza.pl/

Dozamel Sp. z o.o. – Wrocławski Park Przemysłowy (2017, październik). Pozyskano z: http:// dozamel.pl

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, Dz.U. UE L 343/32 Euro-Park Mielec Specjalna Strefa Ekonomiczna Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (2017, październik). Pozyskano z: https://europark.arp.pl

Euro-Park Wisłosan. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (2017, październik). Pozyskano z: https://tsse.arp.pl/

Google Maps (2018, styczeń). Pozyskano z: https://www.google.pl

Gorynia, M. (1996). Koncepcja liberalno-instytucjonalnej polityki przemysłowej. Gospodarka Narodowa, 1–2.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. – GAPR (2017, 30 października). Pozyskano z: http://www.gapr.pl/

Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2015 r. (2016). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.

Jankowiak, A.H. (2016). Branżowe specjalizacje specjalnych stref ekonomicznych w kontekście tworzenia klastrów i inicjatyw klastrowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 448, 131–142.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (2017, październik). Pozyskano z: http://ksse.com.pl/

Kolej na trasie Ostrołęka–Chorzele będzie uruchomiona (2017, 18 stycznia). Powiat Przasnyski. Pozyskano z: http://www.powiat-przasnysz.pl

Koncepcja horyzontalnej polityki przemysłowej w Polsce (2007, 19 lutego). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (2017, październik). Pozyskano z: http:// kssse.pl/

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (2017, październik). Pozyskano z: http://lsse.eu/

Logistyka transportu towarowego w Europie – klucz do zrównoważonej mobilności (2006, 28 czerwca). Dodatek do załącznika do komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Bruksela, SEC(2006)820.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (2017, październik). Pozyskano z: http://sse.lodz.pl/

Nowosielski, L. (2006). Transport kolejowy w polityce transportowej Polski. Problemy Kolejnictwa, 142, 5–16.

Poliński, J. (2015). Rola kolei w transporcie intermodalnym. Warszawa: Instytut Kolejnictwa.

Polityka transportowa państwa na lata 2006–2025 (2005, 27 czerwca). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. – PAIH (2017, luty). Pozyskano z: http://www.paiz.gov.pl

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (2017, październik). Pozyskano z: http://www.strefa.gda.pl/

Radło, M.J., Spałek, P. (2017). Deklarowana i rzeczywista polityka przemysłowa Polski w świetle danych o pomocy publicznej w latach 2007–2014. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(1), 7–23.

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna (2017, październik). Pozyskano z: https://www.sse.slupsk.pl

Stankiewicz, R., Stiasny, M. (2014). Atlas linii kolejowych Polski 2014. Rybnik: Wydawnictwo Eurosprinter.

Strefa gospodarcza w Chorzelach praktycznie sprzedana. Strefa w Przasnyszu ponownie zablokowana (2017, 21 marca). Gazeta w Przasnyszu, 3.

Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z o.o. (2017, 25 października). Pozyskano z: http://szczecinpark.pl

Śleziona, K. (2010, 1 grudnia). Dzisiaj biznes kręci się wokół miasta Żory. Nasze Miasto Żory.Pozyskano z: http://zory.naszemiasto.pl/

Ślusarczyk, B. (2016). Wspieranie konkurencyjności polskiego przemysłu w świetle założeń nowej polityki przemysłowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 22, 7–22.

Tarnowski Klaster Przemysłowy (2017, październik). Pozyskano z: http://www.tkp.com.pl/

Terminology on combined transport (2001). Nowy Jork–Genewa: Economic Commission for Europe, United Nations.

Transport. Wyniki działalności (1995–2015). Warszawa: GUS.

Trojak, A., Wiederman, K. (2009). Specjalne strefy ekonomiczne i strefy przemysłowe w kształtowaniu rozwoju gospodarczego regionów na przykładzie Polski i Czech. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12, 133–143.

Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1010).

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm).

Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz.U. z 2006 r. nr 66, poz.472).

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361, z późn. zm).

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Inwest Park (2017, paździenik). Pozyskano z: https:// invest-park.com.pl/

Wiedermann, K. (2016). Współczesne modele uprzemysłowienia a kształtowanie się struktur społecznych i gospodarczych. Prace Monograficzne, 775. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Zastal S.A. (2017, październik). Pozyskano z: http://www.zastal.pl/

Published

2018-03-25

How to Cite

Bocheński, T. (2018). Possibilities for Using Intermodal Transport in Servicing Industrial Zones in Poland. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(1), 20–37. https://doi.org/10.24917/20801653.321.2

Most read articles by the same author(s)