Links Between Railways and Industry in Poland in the Second Decade of the 21st century

Authors

  • Tadeusz Bocheński Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi Katedra Badań Miast i Regionów

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.304.4

Keywords:

industrial railways, logistics, rail transport, sidings

Abstract

The purpose of study was to analyse the role of rail transport in the use of industrial plants in Poland and functioning of industrial branches doing business for the benefit of the railways. The analysis was divided into sectors of the economy that have been separated on the basis of the main group of goods transported by rail between the individual industrial plants within the sector. The connection of industrial plants to the rail network was examined. It was assessed taking into account also industrial railways, railway sidings and freight rail operators. It has identified more than 1.5 thousand railway sidings users and more than 30 industrial rail networks. The sectorial structure of siding users was presented with the structure of goods rail freight services. Moreover it defined the term “industrial rail carrier”, of which over 40 were identified on the Polish railway market. Also important are manufacturing and service companies supporting railways. The identified “railway sector” included about 400 enterprises of different branches, including the railway industry, infrastructure managers and carrier operators.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Tadeusz Bocheński, Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi Katedra Badań Miast i Regionów

Tadeusz Bocheński, Ph.D., assistant professor, Urban and Regional Study Unit, Faculty of Geoscienses, University of Szczecin. His research interests are related to geography of transport, especially railways and its role in the economy.

References

Bocheński, T. (2014a). Przemiany towarowego transportu kolejowego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Rozprawa doktorska. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.

Bocheński, T. (2014b). Rola kolei w obsłudze centrów logistycznych i transportu intermodalnego w Polsce. Problemy Transportu i Logistyki, 28, 21–35.

Bocheński, T., Palmowski, T. (2015). Polskie porty morskie i rola kolei w ich obsłudze na przełomie XX i XXI wieku. Regiony Nadmorskie, 23.

Brzozowski, A. (2011, 9 marca). Pieniądze leżą na bocznicy – analiza. Kurier Kolejowy. Pozyskano z http://www.kurierkolejowy.eu/aktualnosci/3553/Pieniadze-leza-na-bocznicy-analiza.html

Ciechański, A. (2013). Rozwój i regres sieci kolei przemysłowych w Polsce w latach 1881–2010. Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 243.

Firmy zrzeszone w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei (2015, grudzień). Pozyskano z http://izbakolei.pl/pl/firmy-zrzeszone-w-izbie

Gawor, Ł., Warcholik, W., Dolnicki, P. (2014). Możliwości eksploatacji złóż wtórnych (zwałowisk pogórniczych) jako przykład zmian w sektorze przemysłu wydobywczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, 256–266.

Jankowski, T. (2008). Na torfowiskach. Wąskie Tory, 1, 47–49.

Kolejowe przewozy towarowe w Polsce – wzrost w trybie warunkowym (2013, 19 lipca). Pozyskano z http://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/3230,KOLEJOWE-PRZEWOZY-TOWAROWE-W- -POLSCE-WZROST-W-TRYBIE-WARUNKOWYM-RAPORT.html

Madrjas, J. (2016, 24 czerwca). PKP Cargo nie kupi spółek przewozowych Orlenu. Rynek Kolejowy. Pozyskano z http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pkp-cargo-nie-wykupi-konku- rencji-od-orlenu-77128.html

Mapa bocznic kolejowych (2015, lipiec). Urząd Transportu Kolejowego. Pozyskano z http:// www.utkgik.home.pl/mapa_bocznic/Stankiewicz, R., Stiasny, M. (2010). Atlas linii kolejowych Polski 2010. Rybnik: Eurosprinter.

Stefaniak, P. (2012, 17 października). Dynamicznie rośnie w Polsce przemysł kolejowy. Nowy Przemysł. Pozyskano z http://logistyka.wnp.pl/dynamicznie-rosnie-w-polsce-przemysl-ko- lejowy,181391_1_0_0.html

Taylor, Z., Ciechański, A. (2010). Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce – część I. Przegląd Geograficzny, 82, 549–571.

Transport. Wyniki działalności (2012). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Wiedermann, K. (2004). Wybrane problemy kształtowania się nowej struktury przemysłowej na obszarze GOP. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 7, 53–61.

Wykaz licencjonowanych przewoźników kolejowych – stan na 11 września 2015 roku (2015). Urząd Transportu Kolejowego. Pozyskano z http://www.utk.gov.pl/pl/licencjonowanie/ licencjonowani-przewoz/245,Wykaz-licencjonowanych-przewoznikow-kolejowych.html

Wykaz odległości do terminali towarowych, punktów zaopatrzenia w paliwo, torów postojowych i punktów utrzymania pojazdów kolejowych. Załącznik 2.8 (2013). W: Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rjp 2013/2014. Warszawa: PKP PLK.

Zainteresowanie bocznicami nadal niewielkie (2015, 18 maja). Kurier Kolejowy. Pozyskano z http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/24347/zainteresowanie-bocznicami-nadal-niewielkie.html

Published

2016-12-05

How to Cite

Bocheński, T. (2016). Links Between Railways and Industry in Poland in the Second Decade of the 21st century. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 30(4), 50–64. https://doi.org/10.24917/20801653.304.4

Most read articles by the same author(s)