Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski Południowo-Wschodniej

Authors

  • Tomasz Rachwał Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.6.12

Keywords:

restrukturyzacja, globalizm, Polska Południowo-Wschodnia

Abstract

Powodzenie procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce uwarunkowanejest szeregiem czynników zewnętrznych, do których zaliczyć należy nasilającysięw ostatniej dekadzie proces globalizacji gospodarki światowej. Powszechnie stosowanepojęcie „globalizacja” jest bardzo niejednoznaczne. W literaturze poświęconej tej problematycemożna znaleźć wiele jego definicji, które akcentują różne jej cechy, brak jest jednakjednej, szeroko akceptowanej (Czaja 2001, Liberska 2002, Stryjakiewicz 1999, Zorska1998).

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Brdulak H., 2001, Podstawy tworzenia społeczeństwa informacyjnego, [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, t. I, Warszawa

Czaja I., 2001, Globalizacja, globalizm, przedsiębiorczość – szanse i zagrożenia, [w:] Globalizacja, red. J. Klich, Kraków

Liberska B, 2002, Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej, [w:] Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, Warszawa

Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., 2001, Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Warszawa

Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Poznań

Zajączkowska-Jakimiak S., 2002, Wiedza i technologia w erze globalizacji, [w:] Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, Warszawa

Zioło Z., 2001, Struktura branżowa i koncentracja przestrzenna wiodących światowych firm przemysłowych, [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 3, Warszawa–Kraków–Rzeszów

Zorska A., 1998, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Warszawa

Published

2003-01-01

How to Cite

Rachwał, T. (2003). Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski Południowo-Wschodniej. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 6, 129–138. https://doi.org/10.24917/20801653.6.12

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>