Problemy integracji międzynarodowej przemysłu w procesie zmian systemu gospodarowania

Authors

  • Zbigniew Zioło Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.1.1

Keywords:

integracja, przemysł, zmiany

Abstract

Problemy transformacji struktur przemysłowych w Polsce i krajach Europy Środkowej dokonujące się w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej są niezwykle aktualne i wymagają ciągłych badań empirycznych oraz wypracowywania coraz doskonalszych syntetyzujących ujęć teoretycznych i modelowych. Ciągle więc aktualna jest potrzeba śledzenia procesów transformacji dla wypracowywania coraz lepszych koncepcji strategicznych zarówno  w skali przedsiębiorstw jako układów mikroekonomicznych . jak i mezoekonomicznych układów organizacyjno-kapitałowych tworzących różnej skali terytorialne formy koncentracji przemysłu (skupienia przemysłowe, zespoły, ośrodki i okręgi czy kompleksy przemysłowe) a także układów makroekonomicznych państwa czy układów globalnych. Równocześnie należy przyjąć, i ż zaznaczające się przemiany w środkowej części Europy dokonują się_ w powiązaniu z globalnymi procesami rozwoju cywilizacyjnego

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Czerny M., 1994. Restrukturyzacja przemysłu i rozwój regionalny Meksyku. Studia i materiały. Uniwersytet

Warszawski. Centrum Studiów Latynoamerykańskich. Warszawa.

Gorzelak G., Jałowiceki B., Kukliński A., Zienkiewicz L., 1995. Europa Środkowa 2005, perspektywy rozwoju. Komitet Prognoz Polska w XXI wieku'' PAN, Europejski lnstytut Rozwoju Regionalnego i Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Hingel A.J., 1993. Noteon . A New Model of European Development". Commission of the European Communities, 3FOP 361-EN. September.

Howells L., Wood M., 1991. CThe Globalisatwn of Produetl On and Technology Commission of the Europeon Communities. Monitor. FOP 274.

Kuciński K., 1993. Aglomeracja miejska jako środowisko lokalizacji firmy. SGH. Wydział Ekonomiki Produkcji. Warszawa.

Schumaeher E. F., 1981. Małe jest piękne: spojrzenie na gospodarkę świata z założeniem, że człowiek coś znaczy,. PIW. Warszawa.

Vincent A., Martens J.P., 1996. Ugrupowanie gospodarcze. Poltexl. Warszawa.

Zioło Z., 1997. Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego państw Europy Środkowej, (w:) Procesy integracji systemowej w jednoczącej się Europie, red. J. Jabłoński, W. Maik, Przegląd Regionalny, nr 2. Toruń .

Zioło Z., 1999 Konkurencyjność miast w układach przestrzennych". Oddano do druku w Wyd. Nauk. AE. Kraków.

Published

2000-01-01

How to Cite

Zioło, Z. (2000). Problemy integracji międzynarodowej przemysłu w procesie zmian systemu gospodarowania. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 1, 13–21. https://doi.org/10.24917/20801653.1.1

Most read articles by the same author(s)

<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>