Sharing economy during the COVID-19 pandemic analysis of the semantic field

Authors

  • Anna Irena Szymańska Pedagogical University of Cracow Institute of Geography Department of Entrepreneurship and Spatial Management

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.364.9

Keywords:

COVID-19 pandemic, digital natives generation, Focus Group Interview, generation C, emantic field analysis, sharing economy, young adults

Abstract

The observed global crises call into question the existing economic model, the functioning of individual institutions, and the lifestyles of entire societies. These crises do not create new problems and challenges, but reinforce already existing and developing trends. The identification and analysis of long-term, society-wide and economic phenomena called megatrends allows us to define the most significant trends of a global and civilisational nature. Knowledge of them allows enterprises to plan an appropriate strategy of action and design directions for further development. The aim of this article was to identify changes in the behaviour of young people (generation C also known as “digital natives”) in the area of the sharing economy during the COVID-19 pandemic. The empirical research used a qualitative approach, using focus group interviews (FGI) as the research method. The collected empirical material was then used in the process of semantic field analysis. The explication of the dependency networks for the emerged keywords made it possible to reconstruct two definitions that clarify how interlocutors perceive the sharing economy phenomenon. The first one, more universal, defined the essence of the phenomenon. However, the second definition referred to a narrower perception of the socio-economic phenomenon under study, namely sharing economy activity during the pandemic period.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Anna Irena Szymańska, Pedagogical University of Cracow Institute of Geography Department of Entrepreneurship and Spatial Management

Anna Irena Szymańska, PhD, assistant professor in the Department of Trade and Market Institutions, Institute of Management, Krakow University of Economics. Her research interests are related to the issue of consumer needs, preferences and market behaviour, sharing economy, new trends in consumption and their implications for business strategies, as well as issues in the area of entrepreneurship and innovation with particular emphasis on the SME sector and circular economy.

References

Bianchetti, C., But, M.C. (2016). Territory Matters. Production and Space in Europe. City, Territory and Architecture, Springer Open, 3, 26, 1–6.

Bojar, B. (2004). Pole informacyjne, dokumentacyjne, tematyczne, semantyczne czy leksykalne?. Zagadnienia Informacji Naukowej, 1, 3–11.

Borawska-Kalbarczyk, K. (2013). „Pokolenie C” w roli studentów – uczenie się w pułapce klikania?, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Człowiek – Media – Edukacja”, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pozyskano z: http://www.ktime.up.krakowpl/symp2013/referaty_2013_10/borawska.pdf (dostęp: 20.11.2022)/.

Botsman, R. (2015). The sharing economy: dictionary of commonly used terms. Pozyskano z: http://www.collaborativeconsumption.com/2015/11/12/the-sharing-economy-dictionary-of-commonly-used-terms/ (dostęp: 11.10.2022).

Böhme, K., Doucet, P., Komornicki, T., Zaucha, J., Światek, T. (2011). How to strengthen the territorial dimension of Europe 2020 and EU Cohesion Policy. Warszawa.

Bukowski, M., Śniegocki, A. (2017). Megatrendy od akceptacji do działań. Warszawa: Wiseuropa, 3.

Dudkiewicz, M. (2006). Zastosowanie analizy pola semantycznego i analizy gloss dla zaprezentowania sposobu postrzegania świata społecznego. Przegląd Socjologii Jakościowej, 2, 1, 33–52.

Dukaczewska-Nałęcz, A. (1999). Zogniskowane wywiady grupowe – jakościowa technika badawcza. W: H. Domański, K. Lutyńska, A. Rostocki (red.). Spojrzenie na metodę. Studia z metodologii badań socjologicznych. Warszawa: IFiS PAN.

Fatyga B. (red.). (2015). Praktyki badawcze. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW.

Hardey, M. (2011). Generation C: content, creation, connections and choice. International Journal of Market Research, 53, 6.

Jaros, B. (2016). Sharing economy jako ważny trend w obszarze zrównoważonej konsumpcji, Handel Wewnętrzny, 5(365), 82–91.

Kłosiński, M. (1994a). Obraz bezrobocia i bezrobotnych w polskiej prasie. Kultura i społeczeństwo, 2, 152.

Kłosiński, M. (1994b). Semantyczna analiza pojęć „bezrobocie” i „bezrobotny” („bezrobotni”) w wypowiedziach prasowych. Kultura i Społeczeństwo, 38, 3.

Konecka-Szydłowska, B., Churski, P., Herodowicz, T., Perdał, R. (2019). Europejski kontekst wpływu współczesnych megatrendów na rozwój społeczno-gospodarczy. Ujęcie syntetyczne. Przegląd Geograficzny, 91, 2, 39–59.

Manczak, I., Gruszka, I. (2021). Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w turystyce analiza pola semantycznego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 164–176.

Maison, D. (2001). Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych. Warszawa: PWN, 40–95.

Naisbitt, J., Aburdene, P. (1990). Megatrends 2000: Ten New Directions for the 1990s. New York: William & Morrow Company Inc.

Nicińska, M. (2000). Indywidualne wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe analiza porównawcza. ASK. Społeczeństwo. Badania. Metody, 9, 39–50.

Omówienie Technology Radar v. 21 w kontekście ekosystemu JavaScript. (2019). Pozyskano z: https://clockworkjava.pl/2019/11/omowienie-technology-radar-v-21/ (dostęp: 12.11.2022).

Pieriegud, J. (2015). Wykorzystanie megatrendów do analizy przyszłościowego rozwoju sektorów gospodarki. W: J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych. Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, 17.

Robin, R. (1980). Badanie pól semantycznych: doświadczenia Ośrodka Leksykologii Politycznej w Saint-Cloud. W: M. Głowiński (red.), Język i społeczeństwo. Warszawa: Czytelnik.

Sagan, A. (2004). Badania marketingowe. Podstawowe kierunki. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Sińczuch, M. (2014). Obraz weteranów w mediach na podstawie analizy wybranych publikacji internetowych. Bezpieczeństwo. Obronność. Socjologia. Biuletyn, 2, 54−60.

Stacewicz, J. (1996). Megatrendy a strategia i polityka rozwoju. Warszawa: Elipsa.

Szymańska, A.I. (2017). Sharing economy jako nowy trend w zachowaniach konsumentów. Marketing i Rynek, 9, 417–425.

Szymańska, A.I. (2021a). Market Behaviour of Young Adults in The Area of Sharing Economy During The COVID-19 Pandemic – On the Example of Virtual Groups. Proceedings of the 38th International Business Information Management Association (IBIMA), 23–24 November 2021, Seville, Spain.

Szymańska, A.I. (2021b). Modele biznesu w sharing economy w kontekście grup społecznościowych działających w cyberprzestrzeni. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 35(3), 62–75

Szymańska, A.I. (2021c). Sharing Economy and The Quality of Young Adults’ Life as Seen by Members of Internet Groups. Proceedings of the 38th International Business Information Management Association (IBIMA), 23–24 November 2021, Seville, Spain.

Szymańska, A.I. (2021d). The Importance of the Sharing Economy in Improving the Quality of Life and Social Integration of Local Communities on the Example of Virtual Groups. Land, 10(7) 1–17.

Szymańska, A.I. (2022). Wpływ pandemii COVID-19 na zachowania rynkowe młodych dorosłych w obszarze sharing economy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 36(2), 244–256.

Worek, B. (2001). Analiza wyników zogniskowanych wywiadów grupowych w badaniach marketingowych, ASK. Społeczeństwo, badania, metody, 10, 25–47.

Warmińska, K., Urbaniak, A. (2017). Czym jest Kraków? Analiza pola semantycznego. Zeszyty Naukowe, 3(963), 87–102.

Ziarko, J. (2017). Framing w nowych mediach jako narzędzie manipulacyjnego oddziaływania na społeczeństwo, na przykładzie budowania dyskryminującego obrazu uchodźców. Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 4, 65–83.

Żarczyńska-Dobiesz, A., Chomątowska, B. (2014). Pokolenie „Z” na rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 350, 405–415.

Published

2022-12-28

How to Cite

Szymańska, A. I. (2022). Sharing economy during the COVID-19 pandemic analysis of the semantic field. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 36(4), 132–147. https://doi.org/10.24917/20801653.364.9

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>