Lokalizacja zarządów i potencjał ekonomiczny wiodących firm zachodnio-europejskich

Authors

  • Zbigniew Zioło Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Sławomir Piróg

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.4.3

Keywords:

lokalizacja, zarządy, potencjał, firm

Abstract

Współczesnym tendencjom rozwoju społeczno-gospodarczego towarzyszy nasilający się proces koncentracji kapitału w coraz większych i sprawniej działających korporacjach ponadnarodowych. W strukturze wiodących korporacji ponadnarodowych w miarę wzrostu kapitału nasila się integracja coraz bardziej zróżnicowanych elementów o funkcjach: zarządzających, produkcyjnych, badawczo-rozwojowych, usługowych, handlowych, finansowo-kapitałowych i logistycznych. Podstawowe znaczenia w procesie kształtowania tego typu firm mają ich zarządy, spełniające funkcje centrów decyzyjnych, które zarządzają tą złożoną, wieiosektorową strukturą dynamiczną i wyznaczają poszczególnym elementom określoną pozycję na światowym rynku . W zależności od koniunktury gospodarczej centra decyzyjne uaktywniają zasoby kapitałowe, wpływając na zwiększenia rozmiarów dotychczasowej działalności, czy kreowanie nowych lokalizacji, celem wkraczania lub utrwalania swojej pozycji konkurencyjnej na związanych z nimi obszarach rynkowych. Podstawowym celem tej działalności jest dbałość o systematyczne podnoszenia konkurencyjności oferowanych produktów oraz osiąganie najkorzystniejszych wyników finansowych obecnie czy w najbliższym czasie.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Zioło Z., 1996, Problematyka kształtowania nowej przestrzeni przemysłowej [w:] Polska w Europie Bałtyckiej (red. E. Rydz). 45. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, PTG Oddz. w Słupsku, Instytut geografii WSP w Słupsku. Słupsk-Ustka s. 300-303.

Zioło Z., 1999, Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej jako próba integracji badań geograficznych [w:] Geografia na przełomie wieków-jedność w różnorodności (red. A. Lisowski). Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999, s. 122-131.

Zioło Z., 200 l, Struktura branżowa i koncentracja przestrzenna wiodących światowych firm przemysłowych [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej (red. z. Zioło) Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 3, Warszawa-Kraków-Rzeszów 2001 , s. 29-41.

Published

2003-01-01

How to Cite

Zioło, Z., & Piróg, S. (2003). Lokalizacja zarządów i potencjał ekonomiczny wiodących firm zachodnio-europejskich. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 4, 25–36. https://doi.org/10.24917/20801653.4.3

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>