Współczesne tendencje rozwoju przemysłu i ich problematyka badawcza

Authors

  • Zbigniew Zioło Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.2.1

Keywords:

rozwój, przemysł, problematyka, badawcza

Abstract

Potrzeba analizy współczesnych tendencji rozwoju przemysłu jest niezbędna dla określenia kierunków badań nad problematyką przemian przestrzeni przemysłowej i jej elementów (przedsiębiorstw) oraz bardziej złożonych struktur branżowych czy prze-strzennych form koncentracji przemysłu (skupień, ośrodków, okręgów), a także wy-branych obszarów czy regionów. Pozwolą one na doskonalenie koncepcji polityki roz-woju przemysłu w układach przestrzennych oraz na wdrażanie zasad rozwoju zrów-noważonego.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Friedrichs G., Schaff A. (red), 1987, Mikroelektronika i społeczeństwo, Raport dla Klubu Rzymskiego, Warszawa

Hagedoorn J., Schakenraad J., 1991, The Role of Interfirm Cooperation Agreements in the Glo-balisation of Economy and Technology, Commission of the European Communities, FOP 280, vol. 8

Hingel A.J., 1993, Note on “A New Model of European Development”, Commission of the Eu-ropean Communities, FOP 361-EN, September

Howells J., Wood M., 1991, The Globalisation of Production and Technology, vol. 2, Monitor, Commission of the European Communities

Karpiński A., 1994, Spór o przyszłość przemysłu światowego, Komitet Prognoz “Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN, Warszawa

Kołodziejski J., 1995, Hipoteza rozwoju zrównoważonego w polityce przestrzennej państwa, [w:] Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Raport – Hipoteza, tom II, CUP, Warszawa

Kukliński A., 1994, Science, Technology, Economy, KBN, Warszawa

Kukliński A., 1995, Europejski kontekst przekształceń polskiej przestrzeni, [w:] Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, red. J. Kołodziejski, t. I, CUP, Warszawa

Wieloński A., 1998, Od industrializacji do reindustrializacji, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa

Wierzbicki A.P., 1998, Integracja Polski ze wspólnotą euroatlantycką wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, “a”, nr 1Gospodarka Narodow

Zioło Z., 1996, Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej i jego znaczenie dla gospodarki przestrzennej, [w:] Gospodarka, Przestrzeń, Środowisko, red. U. Wich, Wyd. UMCS, Lublin

Zioło Z., 1997, Miejsce struktury przestrzennej przemysłu w przestrzeni geograficznej, [w:] Geografia, Człowiek, Gospodarka. Profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70. rocznicę urodzin, Wyd. UJ, Kraków

Published

2001-01-01

How to Cite

Zioło, Z. (2001). Współczesne tendencje rozwoju przemysłu i ich problematyka badawcza. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2, 9–20. https://doi.org/10.24917/20801653.2.1

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>