Development of Enterprises in the Spatial Structure of Industry… (Based on Research of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society)

Authors

  • Zbigniew Zioło Pedagogical University of Cracow Department of Entrepreneurship and Spatial Management Institute of Geography

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.25.2

Keywords:

development, enterprise, industry, spatial structure

Abstract

The processes of socio-economic development take place at the different-scale spatial systems within the geographical space (from the local through the national to the global level). The geographical space covers a diverse natural space, various potential of the socio-economic and cultural space, as well as active and passive relations that occur between their elements. One of the important parts of the socio-economic space is the spatial structure of industry whose fundamental element is an industrial enterprise.The theme of this discussion is the issue of the behaviour of an industrial enterprise in the spatial structure of industry in the light of Polish research in the field of industrial geography. Specific attention will be paid to the development and functions of industrial enterprise in the spatial structure of industry.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Zbigniew Zioło, Pedagogical University of Cracow Department of Entrepreneurship and Spatial Management Institute of Geography

Zbigniew Zioło, prof. dr hab., Pedagogical University of Cracow, Institute of Geography, Departmentof Entrepreneurship and Spatial Management. Sc.D., Ph.D. and Professor of Economics. Research interests: spatial management, economic geography, socio-economic policy, economics and policy ofregional development.

References

Adamczak, Z. (1994). Funkcjonowanie zakładów przemysłu mięsnego w nowych warunkach społeczno- ekonomicznych (na przykładzie zakładów Mięsnych w Krotoszynie), In: Z. Zioło (ed.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania. Materiały i Sprawozdania COMSN, 29, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 39–147.

Budzanowski, J. (1988). Znaczenie zakładu przemysłowego w nauczaniu geografii przemysłu na tle zmieniających się orientacji filozoficzno-metodologicznych. In: Z. Zioło (ed.), Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii. Materiały i Sprawozdania COMSN, 16, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 32–135.

Czapliński, P. (2008). Problematyka badawcza przemysłu w geografii na tle nauk ekonomicznych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11, 46–52.

Czepczyński, M. (2001). Przemiany zagospodarowania terenów portowo-przemysłowych aglomeracji Trójmiasta. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 93–97.

Dobrowolska, M. (1965a). Tendencje rozwojowe geografii przemysłu w okresie XX-lecia Polski Ludowej. Przegląd Geograficzny, 4.

Dobrowolska, M. (1965b). Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, 13. Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych przy Prezydium PAN.

Dobrowolska, M. (red.) (1968). Demograficzno-osadnicze problemy w tarnobrzeskim Rejonie Uprzemysławianym. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, 29. KBRU przy Prezydium PAN.

Domański, B. (2001a). Przekształcenia terenów poprzemysłowych w województwie śląskim i małopolskim.

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 51–59.

Domański, B. (2001b). Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej.

Dziadek, S. (1988). Lokalizacja zakładu przemysłowego a ochrona środowiska przyrodniczego. In: Z. Zioło (ed.), Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii. Materiały i Sprawozdania COMSN, 16, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 46–56.

Dziewoński, K. (1946). Zagadnienie zespołu produkcyjnego w teorii lokalizacji i praktyce planowania. Ekonomista, 3, 106–123.

Fierla, I. (1958). Zakład przemysłowy jako przedmiot badań geograficzno-ekonomicznych. Zeszyty Naukowe SGiS, 7.

Fierla, I. (1988). Problemy lokalizacji zakładów przemysłowych. In: Z. Zioło (ed.), Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii. Materiały i Sprawozdania COMSN, 16, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 25–45.

Florecie, P.S. (1965). Brytyjski i amerykański system przesyłowy. Warszawa: PWE.

Kilar, W. (2009a). Koncentracja światowych firm informatycznych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12, 97–108.

Kilar, W. (2009b). Zróżnicowanie potencjału ekonomicznego światowych korporacji informatycznych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 110–121.

Kilar, W. (2010). Procesy kształtowania się korporacji Ericsson. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 137–152.

Kilar, W. (2011). Wpływ kryzysu na funkcjonowanie korporacji Panasonic. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 187–196.

Kortus, B. (1987). Aktualne kierunki i problemy badawcze geografii przemysłu. In: Z. Zioło (ed.), Geografia przemysłu w akademickim kształceniu nauczycieli. Materiały i Sprawozdania COMSN, 14, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 14–21.

Kopeć, M. (2009). Rewitalizacja przemysłowych miast angielskich na przykładzie Barnsley. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12, 183–193.

Kostrubiec, B. (2006). Delokalizacja przedsiębiorstw – przejaw światowej samoregulacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 37–46.

Kozysa, J., Miszczuk, A., Żuk, K. (1994). Procesy prywatyzacji przedsiębiorstw przemysłowych Lubelszczyzny. In: Z. Zioło (ed.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania. Materiały i Sprawozdania COMSN, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 86–95.

Kukliński, A. (1954). Zakład przemysłowy w akademickim nauczaniu geografii. Czasopismo Geograficzne, 4.

Lizak, P. (2009a). Kształtowanie się przemysłu samochodów osobowych krajach Europy Środkowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 14, 50–56.

Lizak, P. (2009b). Wpływ koncernu Fiat na kształtowanie się przemysłu samochodów osobowych, w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12, 79– 86.

Luchter, L. (1988). Wybrane problemy techniczno-ekonomiczne elektrowni i przestrzenne funkcjonowanie elektrowni systemowych. In: Z. Zioło (ed.), Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Materiały i Sprawozdania COMSN, 16, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.

Makieła, Z. (1988). Powiązania zakładu przemysłowego z elementami infrastruktury technicznej. Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, COMSN, Materiały i Sprawozdania, 16, 92–97.

Makieła, Z. (2001). Przekształcenia Skawińskich Zakładów Koncentratów Spożywczych jako przejaw procesu globalizacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 149–154.

Matykowski, R., Tobolska, A. (2009). Funkcjonowanie zakładów przemysłowych w XXI wieku na przykładzie Swedwood Poland i Volkswagen Motor Polska S.A. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 14, 65–75.

Matykowski, R., Szulc, R. (1994). Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w województwie poznańskim. In: Z. Zioło (ed.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania. Materiały i Sprawozdania COMSN, 29, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 76–85.

Misztal, S. (1970). Przemiany w strukturze przestrzennej przemysłu na ziemiach polskich w latach 1860–1965. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 21.

Misztal, S. (1994). Wpływ wielkości zakładów i przedsiębiorstw przemysłowych na ich funkcjonowanie w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej. In: Z. Zioło (ed.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania. Materiały i Sprawozdania COMSN, 29, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 164–171.

Misztal, S., Zioło Z. (1998). Dorobek polskiej geografii przemysłu. Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Warszawa–Kraków: Wyd. Krakowskiego Oddziału PAN.

Musielak, J. (2001). Procesy restrukturyzacji w przemyśle okrętowym (na przykładzie Stoczni Szczecińskiej S.A.). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 155–156.

Niżnik, A.M. (1988). Zespół Górniczo-Energetyczny „Bełchatów” jako obiekt badań naukowych i wycieczek dydaktycznych. In: Z. Zioło (ed.), Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii. Materiały i Sprawozdania COMSN, 16, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 127–131.

Ohme, J. (1988). Problematyka siły roboczej w zakładzie przemysłowym. In: Z. Zioło (ed.), Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii. Materiały i Sprawozdania COMSN, 16, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, str. 57–65.

Ormicki, W. (1934). Zakład przemysłowy przedmiotem badań geograficznych. Wiadomości Geograficzne, 12, 18.

Pakuła, L. (1965). Kształtowanie się i struktura Zachodnio-Krakowskiego Kompleksu Przemysłowego. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Seria A, 2.

Pakuła, L. (1967). Uwagi o prowadzeniu ćwiczeń terenowych z geografii przemysłu. Prace z Dydaktyki Szkoły Wyższej, 4.

Pakuła, L. (1973). Procesy aglomeracyjne i integracyjne przemysłu w obszaru Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Prace monograficzne WSP w Krakowie, 9.

Pakuła, L., Zioło, Z. (1987). Treści kształcenia w zakresie geografii przemysłu na wykładach. In: Z. Zioło (ed.), Geografia przemysłu w akademickim kształceniu nauczycieli. Materiały i Sprawozdania COMSN, 14, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 58–64.

Parysek, J.J. (1994). Zachowania przestrzenne przedsiębiorstw przemysłowych w nowych warunkach społeczno-ustrojowych (na przykładzie Swarzędzkich Fabryk Mebli S.A.). In: Z. Zioło (ed.), Funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych zmieniających się warunkach gospodarowania. Materiały i Sprawozdania COMSN, 29, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 22–30.

Piskorz, S. (1988). Tematyka zakładu przemysłowego w nauczaniu geografii w szkole podstawowej i średniej. In: Z. Zioło (ed.), Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii. Materiały i Sprawozdania COMSN, 16, Kraków: Wydawnictwo Naukowe, 116–126.

Rachwał, T. (2000a). Zmiany funkcjonowania Zakładów Przemysłu Cukierniczego „San” S.A. w Jarosławiu pod wpływem inwestycji zagranicznych. In: Z. Zioło (ed.), Działalność człowieka i jego środowisko. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP, 323–336.

Rachwał, T. (2000b). Wpływ inwestycji zagranicznych na zmiany w funkcjonowaniu Huty Szkła Jarosław S.A. w procesie transformacji gospodarczej. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny AP w Krakowie, 209, Prace Geograficzne XVIII, 63–72.

Rachwał, T. (2001a). Problematyka kwestionariusza do badań funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w okresie transformacji systemu gospodarowania. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2, 49–57.

Rachwał, T. (2001b). Proces restrukturyzacji Zakładów Mięsnych „Nisko” S.A. jako potencjalny czynnik aktywizacji rolniczej bazy surowcowej północnej części województwa podkarpackiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 181–189.

Rachwał, T. (2002). Proces restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej (na wybranych przykładach). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 4, 79–88.

Rachwał, T. (2003a). Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski Południowo-Wschodniej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 6, 129–138.

Rachwał, T. (2003b). Funkcjonowanie Krakowskich Zakładów Elektronicznych „Telpod” w świetle przemian w polskim przemyśle elektronicznym. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 167–180.

Rachwał, T. (2007). Zmiany powiązań przestrzennych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej w latach transformacji systemu gospodarowania. In: J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (eds.), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie, 325–351.

Rachwał, T. (2008). Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11, 53–85.

Rachwał, T. (2011). Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 99–113.

Rachwał, T. (2013). Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 189–211.

Rachwał, T., Wiedermann, K. (2008). Multiplier effects in regional development: The case of the motor vehicle industry in Silesian voivodeship (Poland). Questiones Geographicae, 27B/1, 67–80.

Rochnowski, H. (1988). Organizacja i rola naukowych wycieczek do zakładów przemysłowych w nauczaniu geografii. In:Z. Zioło (ed.), Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii. COMSN, Materiały i sprawozdania, 16, 108–115.

Rydz, E., Jażewicz, I. (2001). Przemiany strukturalne przemysłu na przykładzie małych miast Pomorza Środkowego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 71–86.

Secomski, K. (1956). Wstęp do teorii rozmieszczenia sił wytwórczych. Warszawa: PWE.

Soja, M. (1988). Problemy zatrudnienia w zakładzie przemysłowym. In:Z. Zioło (ed.), Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii. Materiały i Sprawozdania COMSN, 16, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 66–78.

Stiepanow, P. (1955). Metodyka badań przedsiębiorstwa przemysłowego i przemysłu regionu. Geografia przemysłu ZSRR. Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 4.

Straszewicz, L. (1987). Geografia przemysłu jako nauka i dyscyplina nauczania. In: Z. Zioło (ed.), Geografia przemysłu w akademickim kształceniu nauczycieli. Materiały i Sprawozdania COMSN, 14, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 8–13.

Stryjakiewicz, T. (1987). Kierunki badawcze geografii przemysłu w Polsce w latach 1945–1980. In: Z. Zioło (ed.), Geografia przemysłu w akademickim kształceniu nauczycieli. Materiały i Sprawozdania COMSN, 14, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 22–46.

Stryjakiewicz, T. (1994). Problematyka przedsiębiorstwa przemysłowego w pracach Komisji Przemian Przemysłu i Komisji Organizacji Przestrzeni Przemysłowej Międzynarodowej Unii Geograficznej. In: Z. Zioło (ed.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania. Materiały i Sprawozdania COMSN, 29, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP 50–56.

Stryjakiewicz, T. (2001). Orientacje teoretyczno-metodologiczne w geografii przemysłu a transformacja gospodarki. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 13–27.

Stryjakiewicz, T. (2009). Lokalizacja firm i zachowania przestrzenne pracowników sektora informatycznego (na przykładzie poznańskiego obszaru metropolitalnego). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 21–33.

Śleszyński, P. (2002). Struktura i koncentracja przestrzenna siedzib ważniejszych przedsiębiorstw w Warszawie w 1999 r. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 4, 89–114.

Śleszyński, P. (2007). Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski. Prace Geograficzne, 213. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego.

Śleszyński, P. (2008). Duże przedsiębiorstwa w strukturze przestrzennej największych polskich miast. Prace Geograficzne, 217. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego.

Świdurska, A. (2009). Kształtowanie się przemysłu wysokiej techniki w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 56–67.

Tobolska, A. (1994). Funkcjonowanie „Amino” S.A. w zmieniających się warunkach ekonomicznych i społecznych. In: Z. Zioło (ed.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania. Materiały i Sprawozdania COMSN, 29, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 158–163.

Tobolska, A., Matkowski, R. (2006). Działalność przemysłowa w warunkach wzrastającej internacjonalizacji i globalizacji na przykładzie wybranych produktów. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 47–59.

Troc, M. (1988). Powiązania produkcyjno-przestrzenne zakładu przemysłowego. In: Z. Zioło (ed.), Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii. Materiały i Sprawozdania COMSN, 16, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 79–83.

Troc, M. (1991). Kwestionariusz do badania zakładu przemysłowego. In: Z. Zioło (ed.), Problemy przemysłu rolno-spożywczego w badaniach geograficznych. Kraków-Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 174–181.

Wajda, E. (2003). Proces kształtowania się Motoroli jako firmy ponadnarodowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 5, 85–114.

Wajda, E. (2006). Rozwój i struktura przestrzenna działalności firmy Nokia w latach 1997–2003. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 219–240.

Wajda, E., Zorićić-Wołek, M. (2003). Proces kształtowania się korporacji IBM. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 6, 109–118.

Wójtowicz, M. (2009a). Wpływ globalizacji i integracji w ramach MERCOSUR na wymianę handlową produktów przemysłu samochodowego Brazylii w latach 1990–2006. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12, 63–78.

Wójtowicz, M. (2009b). Procesy kształtowania się przemysłu komputerowego w Brazylii. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 133–142.

Wójtowicz, M. (2011). Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na brazylijski i meksykański przemysł samochodowy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 129–143.

Zawadzki, S.M. (1962). Zakład przemysłowy jako przedmiot badań ekonomiczno-geograficznych. Przegląd Geograficzny, 2.

Zioło, I. (1978). Załoga kombinatu siarkowego i jej wpływ na przemiany struktury społecznej Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego. In: Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego. Warszawa: PWN.

Zioło, I. (1968). Zmiana struktury załogi kombinatu siarkowego „Tarnobrzeg” w latach 1963–1965. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN, 26.

Zioło, I. (1973). Struktura pracowników fizycznych kopalni „Jeziorko” na tle wybranych elementów struktury demograficznej. Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN, 58.

Zioło, Z. (1970). Formy koncentracji przemysłu w strukturze przestrzennej województwa rzeszowskiego. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, 40, Prace Geograficzne V.

Zioło, Z. (1972). Próba konstrukcji syntetycznej wielomiernikowej mapy przemysłu. Polski Przegląd Kartograficzny, 3.

Zioło, Z. (1973). Analiza struktury przestrzennej i form koncentracji przemysłu województwa rzeszowskiego w świetle wybranych mierników. Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 6.

Zioło, Z. (1976). Wielomiernikowe mapy specjalizacji przemysłu. Polski Przegląd Kartograficzny, 4.

Zioło, Z. (ed.) (1978a). Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego. In:Seria Problemy Rejonów Uprzemysławianych PAN. Warszawa: PWN.

Zioło, Z. (1978b). Powiązania produkcyjno-przestrzenne Tarnobrzeskiego Okręgu Przemysłowego. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, 62, Prace Geograficzne VII.

Zioło, Z. (1980). Wpływ przemysłu na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu rzeszowskiego. In: Seria Problemy Rejonów Uprzemysławianych PAN. Warszawa: PWN.

Zioło, Z. (1982). International Connections of Polish Sulphur Industry. Sao Paulo: Latin American Regional Conference, IGU Commission on Industrial Systems, Department of Geography F.F.L.C.H. USP.

Zioło, Z. (ed.) (1987a). Geografia przemysłu w akademickim kształceniu nauczycieli. In: Geografia przemysłu w akademickim kształceniu nauczycieli. Materiały i Sprawozdania COMSN, 14, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.

Zioło, Z. (1987b). Próba zarysu teorii struktury przestrzennej przemysłu. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, 112, Prace Geograficzne XI.

Zioło, Z. (ed.) (1988a). Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii. Materiały i Sprawozdania COMSN, 16, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.

Zioło, Z. (1988b). Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa przemysłowego w przesrzeni geograficznej, In: Z. Zioło (ed.), Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii. Materiały i Sprawozdania COMSN, 16, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 8–24.

Zioło, Z. (1992). Model powiązań funkcjonalnych otworowej kopalni siarki w przestrzeni geograficznej. In: Stan aktualny i kierunki rozwoju metod otworowych i eksploatacji surowców skalnych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AGH.

Zioło, Z. (ed.) (1994a). Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania. Materiały i Sprawozdania COMSN, 29, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.

Zioło, Z. (1994b). Zmiany otoczenia przedsiębiorstw przemysłowych w nowych warunkach gospodarowania. In: Z. Zioło (ed.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania. Materiały i Sprawozdania COMSN, 29, Kraków: Wydawnictwo NaukoweWSP, 13–21.

Zioło, Z. (1996). Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej i jego znaczenie dla gospodarki przestrzennej. In: U. Wich (ed.), Gospodarka, Przestrzeń, Środowisko. Lublin: UMCS w Lublinie, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Zioło, Z. (1997). Miejsce struktury przestrzennej przemysłu w przestrzeni geograficznej. In: B. Domański (ed.), Geografia, Człowiek, Gospodarka. Profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70. rocznicę Urodzin. Kraków: Instytut Geografii UJ.

Zioło, Z. (1999). Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej jako próba integracji badań geograficznych. In: A. Lisowski (ed.), Geografia na przełomie wieków – jedność w różnorodności. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zioło, Z. (2001a). Współczesne tendencje rozwoju przemysłu i ich problematyka badawcza. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2, 9–20.

Zioło, Z. (2001b). Struktura branżowa i koncentracja przestrzenna wiodących światowych firm przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 29–41.

Zioło, Z. (2003). Przestrzeń geograficzna jako miejsce realizacji idei ładu przestrzennego. In: Z. Zioło, T. Ślęzak (eds.), Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 205.

Zioło Z. (2006). Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle siedzib zarządów wiodących korporacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 9–26.

Zioło, Z. (2008). Problemy badawcze struktury przestrzennej przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11, 9–25.

Zioło, Z. (2009). Rola przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13, 11–20.

Zioło, Z. (2011). Wpływ światowego kryzysu na tempo wzrostu gospodarki i światowych korporacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 9–32.

Downloads

Published

2014-01-15

How to Cite

Zioło, Z. (2014). Development of Enterprises in the Spatial Structure of Industry… (Based on Research of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 25, 20–37. https://doi.org/10.24917/20801653.25.2

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>