The impact of global crisis on functioning of the economy and global corporations

Authors

  • Zbigniew Zioło Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.17.1

Keywords:

kryzys, korporacje, wzrost gospodarczy

Abstract

In the background of the process of forming the outline of the economic crisis, the dynamics of  economic diversification of individual countries were shown in terms of GDP in years 2008-2009 and  changes in the economic potential of the world’s largest corporations such as: sales value, the value  of profit, assets value and market value. In the article the differences in the severity of the crisis in the  global economic space were pointed out, which resulted in weakening of the economic potential of  the United States and Europe, as well as the growing importance of emerging new economic powers  (China, Russia, India and Brazil).

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Adamczyk C., 2008, Ile kosztuje nas kryzys finansowy na świecie, „Rzeczpospolita”, 17.09.

Estey J., 1959, Cykle koniunkturalne, Warszawa.

Gierańczyk W., Stańczyk A., 2003, Korporacje międzynarodowe w przestrzeni globalnej, [w:] Kształtowanie się struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji GeografiiPrzemysłu PTG, nr 5, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie i Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 73–84.

Kalecki M., 1980, Teoria dynamiki gospodarczej, [w:] tegoż Dzieła, t. 2, Warszawa. Keynes J.M., 2003, Ogólna teoria procentu, zatrudnienia i pieniądza, Warszawa. Kilar W., 2008, Koncentracja przestrzenna światowych firm informatycznych, [w:] Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 12, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków 2009, s. 97–108.

Kilar W., 2009, Zróżnicowanie potencjału ekonomicznego światowych korporacji informatycznych, [w:] Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 13, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 110–121.

Kilar W., Cieluch M., 2008, Kształtowanie się i organizacja przestrzenna korporacji ponadnarodowej Honda, [w:] Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 10, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa– Kraków, s. 188–203.

Księżyk M., 2010, Podstawowe źródła obecnego światowego kryzysu, Ekonomia Menadżerska, z. 7, Wyd. AGH, s. 7–18. Niklewicz K., 2008, Kalendarium zapaści, „Gazeta Wyborcza”, 9.10.

Tobolska A., 2006, Strategie globalne a nowe formy organizacji przedsiębiorstw transnarodowych, [w:] Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość – Edukacja, nr 2, Wydawnictwo Nowa Era i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków.

Tobolska A., Matykowski R., 2006, Działalność przemysłowa w warunkach wzrastającej internacjonalizacji i globalizacji na przykładzie wybranych produktów, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków.

Wajda E., 2003, Proces kształtowania się Motoroli jako firmy ponadnarodowej, [w:] Kształtowanie się struktur przemysłowych, red. Z. Zioło i Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 5, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków.

Wajda E., 2006, Rozwój i struktura przestrzenna działalności Nokii w latach 1997–2003, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 219–240.

Wajda E., Zalewska K., 2003, Struktura przestrzenno-organizacyjna korporacji General Motors, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 119–127.

Wajda E., Zoričič-Wołek M., 2003, Proces kształtowania się korporacji IBM, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło i Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 109–111.

Zioło Z., 2001, Struktura branżowa i koncentracja przestrzenna wiodących światowych firm przemysłowych, [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 3, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie – Filia w Rzeszowie, Warszawa–Kraków–Rzeszów, s. 29–41.

Zioło Z., 2006, Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło i T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Komisja Geografii Przemysłu PTG w Warszawie i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 9–26.

Zioło Z., 2009, Procesy kształtowania się światowych korporacji i ich wpływ na otoczenie, [w:] Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformacje struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 12, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków.

Zioło Z., 2011, Przemiany potencjału ekonomicznego sektorów światowych korporacji w latach kryzysu gospodarczego, [przyjęto do publikacji w Wyd. Naukowym UAM w Poznaniu].

Zioło Z., Piróg S., 2002, Lokalizacja zarządów i potencjał ekonomiczny wiodących firm zachodnioeuropejskich, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 4, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Warszawa–Kraków–Rzeszów.

Published

2011-01-01

How to Cite

Zioło, Z. (2011). The impact of global crisis on functioning of the economy and global corporations. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 17, 9–32. https://doi.org/10.24917/20801653.17.1

Most read articles by the same author(s)

<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>