Economic Factors Conditioning Activity and Tourist Destinations of Chicago Polonia

Authors

  • Kamila Ziółkowska-Weiss Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.313.3

Keywords:

activity and tourist destination, Chicago, Polonia, tourism

Abstract

Time free from education and work results in an increase in demand for tourist goods and services, however, an important factor of the realized demand and not only remaining in the sphere of dreams is purchasing power of the population (Gaworecki, 2007). Economic conditions mainly decide about consumption of tourist goods and services, which is often emphasized by various authors dealing with this topic, e.g. R. Brudnicki (2006). It must be added here that practising tourism does not have to be connected with huge expenditures, particularly when a tourist is a student and the standard of services is not high. However, the analyses conducted at the macroeconomic level confirm that there is a correlation between a high level of the economic development in a specific country and high tourist activity of its citizens. High tourist activity constitutes one of the basic features of the economically developed societies. The main objective of the article is to present the economic factors conditioning activity and tourist destinations among Chicago Polonia. Among these factors the following aspects have been differentiated: a level of income of the respondents, their expenditures on travelling, their assessment of the financial situation and professional status. The objective of the research was also to check whether a price, cost of travelling constitutes an important indicator for Chicago Polonia that influences tourist activity and their choice of tourist destination. The main research method was a quantitative and qualitative one. The method of diagnostic survey in the form of surveys in the amount of 1014 (including the internet survey online 347, the so-called CASI) among Polonia in the Polish and English language will be presented in the article. The results of the research confirming that the amount of money spent on journeys and frequency of travelling during the year as well as duration of tourist relaxation increase with monthly rising income levels whereas increased monthly income does not influence the choice of the tourist destination of Chicago Polonia will be presented in the thesis.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Kamila Ziółkowska-Weiss, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

Kamila Ziółkowska-Weiss, Ph.D., Graduate of Culture studies at the Jagiellonian University and of Geography on the Pedagogical University in Krakow. She has graduated from postgraduate studies in international tourism management at the Cracow University of Economics. Since 2012 she has been a research worker, acting as an assistant in the department of Tourism and Regional Studies on the Pedagogical University in Kraków. An active tourist guide. The author of several academic publications. Her main academic interests are in cultural tourism, ethnic groups in Małopolska and Polish minority in USA.

References

Yearbook of Immigration Statistic (2014, sierpnień) (2016, 31 grudnia). Pozyskano z 2013 Yearbook of Immigration Statistic

Alejziak, W. (2009). Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej. Kraków: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego.

Andrykiewicz-Feczko, Z. (1986). Psychospołeczne podstawy wartościowania cech jakości produktu. Raport nr 111.41 z badań na temat „Relacje między jakością towarów rynkowych a potrzebami konsumentów”, Kraków.

Berlińska-Dzikowska, R., Majewska-Śliwa, M., Bosiacki, S. (1987). Wyjazdy turystyczne ludności Polski w 1985 roku i związane z nimi wydatki. Warszawa: Instytut Turystyki.

Blalock, H.M. (1987). Statystyka dla socjologów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bomirska, L., Gawlak-Kica, G., Kraśnicki, E. (1988). Społeczno-ekonomiczne bariery uczestnictwa młodzieży szkolnej i studiującej w turystycznych formach rekreacji. W: S. Wykrętowicz (red.). Wyznaczniki i bariery uczestnictwa w turystycznych formach rekreacji. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego.

Bosiacki, S. (1987). Konsumpcja dóbr i usług turystycznych w gospodarstwach domowych. Warszawa: Instytut Turystyki.

Brudnicki, R. (2006). Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zachowań turystycznych mieszkańców Torunia. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Cooper, C. (1999). The European school travel market. Travel & Tourism Analyst, 5.

Crompton, J. (1997). Motivations for pleasure travel. Annual of Tourism Research, 6, 408–424.

Gaworecki, W. (2007). Turystyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Jedlińska, M. (2006). Specyfika zachowań konsumenckich na rynku turystycznym. W: A. Nowakowska, M. Przydział (red.). Turystyka w badaniach naukowych. Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.

Kozak, M. (2002). Comparative analysis of tourist motivations by nationality and destinations. Tourism Management, 23, 221–232.

Krzymowska-Kostrowicka, A. (1999). Geoekologia turystyki i wypoczynku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mili, R., Morrison, A. (1999). The Tourist System.An Introductory Text, Third Edition. Dubuąue, Iowa: Kend- all/Hunt Publisching Company.

Nowakowska, A. (1989). Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu turystycznego w układach przestrzennych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 88.

Różycki, P. (2006). Determinanty aktywności turystycznej młodzieży. Problemy Turystyki, 1–4.

Senyszyn, J. (1998). Koszty okołokonsumpcyjne i ekonomiczna efektywność konsumpcji turystycznej. W: Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym. Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego.

Sojka, E. (2003). Statystyka w przykładach i zadaniach. Tychy: Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych.

Urry, J. (2007). Spojrzenie turysty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

U.S. Census Bureau (2016, 31 grudnia). Pozyskano z https://www.census.gov/ Uysal, M., Hagan, L.R. (1993). Motivation of pleasure to travel and tourism. In: M. Khan, M. Olsen, T. Var (Eds.). Encyclopedia of hospitality and tourism. New York: Van Nostrand Reinhold, 798–810.

Wartecka-Ważyńska, A. (2007). Turystyka młodzieży i jej uwarunkowania. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Wasiak, H. (1978). Czynniki kształtujące konsumpcję w dziedzinie turystyki, wypoczynku i innych form rekreacji w układach regionalnych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 130.

Yavuz, N., Baloglu, S., Uysal, M. (1998). Market segmentation of European and Turkish travelers to North Cyprus. An International Journal of Tourism and Hospitality, 9(1), 4–18.

Zawadzki, M. (1993). Metody badania uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach. Problemy Turystyki, 3.

Published

2017-09-27

How to Cite

Ziółkowska-Weiss, K. (2017). Economic Factors Conditioning Activity and Tourist Destinations of Chicago Polonia. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 31(3), 32–49. https://doi.org/10.24917/20801653.313.3

Most read articles by the same author(s)