Przejawy procesu globalizacji w sferze produkcji na przykładzie Scania Production Słupsk S. A.

Authors

  • Paweł Czapliński Akademia Pomorska, Słupsk Instytut Geografii i Studiów Regionalnych
  • Anna Stawarska Scania Production Słupsk S.A.

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.16.15

Keywords:

globalizacja, produkcja, Scania Production Słupsk S. A.

Abstract

The article describes the structure of Scania as a global corporation. The company manufactures: city buses, coaches and heavy-load trucks. The article depicts the development of Scania in the world and mainly in Poland. We have described in detail the company from Słupsk - Scania Production Słupsk S.A. Mainly, employment figures and structures, production in numbers, as well as target markets. The part of work concerns the strategy of the company and the plans for further expansion.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Czapliński P., Musiałek M., 2007, Motywy podjęcia działalności gospodarczej w podregionie słupskim na tle uwarunkowań lokalnych i regionalnych (na wybranych przykładach), [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego, red. E. Janowicz, Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku, Słupsk, s. 69–81.

Gierańczyk W., Stańczyk A., 2003, Korporacje międzynarodowe w przestrzeni globalnej, [w:] Kształtowanie się struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 5, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Warszawa–Kraków, s. 73–76.

Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., 2009, Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów, Wydawnictwo SGH, Warszawa.

Scania Annual Report, 2006, Scania CV AB, Södertälje Sweden 2007.

Słoniewska-Malitka B., 2006, Geneza Scanii Production Słupsk S.A., Zbliżenia, nr 2.

Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Wydawnictwo UAM, Poznań.

Zorska A., 2006, Korporacje transnarodowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Published

2010-01-01

How to Cite

Czapliński, P., & Stawarska, A. (2010). Przejawy procesu globalizacji w sferze produkcji na przykładzie Scania Production Słupsk S. A. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 16, 176–186. https://doi.org/10.24917/20801653.16.15

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2