Spatial structure of industry according to R&D intensity during the economic crisis. An example of changes taking place in the Krakow and Wroclaw agglomerations during 2018–2021

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.371.3

Keywords:

concentration, economic downturn, intensity of R&D works, industrial activity, Krakow agglomeration, processing industry, spatial structure of the industry, Wrocław agglomeration

Abstract

The contemporary development of the knowledge-based economy makes it extremely important to analyze and evaluate the structures of the economy in terms of its degree of modernity. Hence, in periods of economic downturn, research relating to the innovativeness of business entities acquires particular importance in the perspective of the conditions of the economic development process.

The purpose of the study was to analysis and assess spatial changes in the distribution of processing industry entities due to the level of its innovation in two Polish agglomerations (Kraków and Wrocław) in 2018-2021, i.e. covering mainly the period of the Covid-19 pandemic crisis. Changes in the spatial structure of the industry were presented using the classification of industrial processing according to R&D intensity in the system of high, medium-high, medium-low and low technology, both in static and dynamic terms. Quantitative methods were used to analysis and identify the degree of concentration and spatial specialization of the industry. The conducted research showed that the economic downturn resulting from the aforementioned crisis had little impact on the studied phenomenon. The changes recorded were analogous to the changes from previous years. The only exception were different trends in the distribution of low-tech industrial entities. Perhaps the consequences of the existing economic conditions resulting from the pandemic period will become visible only in the longer term.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Paweł Brezdeń, Uniwersytet Wrocławski

Paweł Brezdeń, Assistant Professor in the Department of Socio-Economic Geography at the University of Wroclaw. His research interests focus on investment processes, the banking industry, entrepreneurship and economic revival, the networked economy, the structure of industry, and innovativeness. In addition, he is conducting research in the field of demography and population, management, and marketing. He is a co-author of three popular atlases and socio-economic monographs.

Dominik Sikorski, Uniwersytet Wrocławski

Dominik Sikorski, PhD, Assistant Professor in the Department of Socio-Economic Geography at the Institute of Geography and Regional Development, University of Wrocław. His research interests are focused on the transformation processes of industrial areas in cities, especially their functional changes. In addition, he conducts research in the field of social geography (NGO, 1% allocation), cities (morphological research), and historical geography. He is the author of nearly 40 research papers.

Karolina Smętkiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Karolina Smętkiewicz, PhD, Assistant Professor in the Department of Socio-Economic Geography at the Pedagogical University of Krakow. The author’s scientific and research interests are related to using local resources and the potential for the economic development of towns and regions, social activity, and growth of entrepreneurship. The author deals mainly with the problems of socio-economic and functional-spatial changes in tourist cities, health resorts, and communes in Poland and Austria, as well as urban revitalisation and revitalisation of post-industrial areas.

References

Arauzo, J.,M. (2005). Determinants of industrial location. an application for Catalan municipalities. Papers in Regional Science, 84, 105–120.

Bodenman, J. (2000). Firm characteristics and location: the case of the institutional investment advisory industry in the United States. Papers in Regional Science, 79, 33–56.

Brezdeń, P., Szmytkie, R. (2019). Current changes in the location of industry in the suburban zone of a post-socialist city. Case study of Wrocław (Poland), Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 110(2), 102–122.

Brezdeń, P. (2020). Innowacyjność a zmiany struktury przestrzennej przemysłu na przykładzie Śląska. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 46.

Brezdeń, P., Sikorski, D. (2021). Changes in the spatial patterns of industrial innovativeness in Dolnośląskie Voivodeship (Poland) in 2009–2019. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 35(2), 100–118. doi: https://doi.org/10.24917/10.24917/20801653.352.7

Brezdeń, P. (2022). Działalność przemysłowa w Polsce i zmiana jej struktury przestrzennej w czasie pandemii SARSCoV-2. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 36(2), 47–65. doi: https://doi.org/10.24917/20801653.362.3

Brouwer, E., Budil-Nadvornikova, H., & Kleinknecht, A. (1999). Are urban agglomerations a better breeding place for product innovation? An analysis of new product announcements. Regional Studies, 33(6), 541–549.

Campi, M.T.C., Blasco, A.S., & Marsal, E.V. (2004). The location of new firms and the life cycle of industries. Small Business Economics, 22 (3–4), 265–281.

Coenen L., Moodysson J., Martin H., (2014). Path Renewal in Old Industrial Regions: Possibilities and Limitations for Regional Innovation Policy. Regional Studies, 1–16.

Coll-Martínez, E., Moreno-Monroy, A.I., Arauzo Carod, J.M. (2016). Agglomeration of Creative Industries: an Intrametropolitan Analysis for Barcelona, Departament D’economia – Creip Facultat d’Economia i Empresa, file:///C:/Users/OEM/Downloads/Agglomeration_of_Creative_Industries_Eva_Coll_Mart_nez_et_al..pdf (dostęp: 23 kwietnia 2017).

Czech, K., Karpio, A., Wielechowski, M., Woźniakowski, T., Żebrowska-Suchodolska, D. (2020). Polska gospodarka w początkowym okresie pandemii Covid-19. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Dolny Śląsk region innowacji. (2020). Mobilność przestrzenna, technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) oraz produkcja maszyn urządzeń/obróbka materiałów. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Wrocław, https://pt.slideshare.net/Wroclaw/raport-mobilno-przestrzenna-technologie-informacyjnokomunikacyjne-ict-oraz-produkcja-maszyn-urzdzeobrbka-materiaw (dostęp: 2 luty 2022).

Ernst, M., Alexeev, M., Marer, P. (1996). Transforming the Core: Restructuring Industrial Enterprises in Russia and Central Europe. Oxford: Westview Press.

Filion, P. (2001). Suburban mixed-use centres and urban dispersion: what difference do they make?. Environment and Planning A, 33, 141–160. doi: https://doi.org/10.1068/a3375

Gurbała, M. (2004). Rola przemysłu zaawansowanej technologii w rozwoju regionalnym i lokalnym, praca magisterska napisana w Katedrze Geografii Gospodarczej pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Kazimierza Kucińskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/KGE/publikacje/Documents/rola_przemyslu_grubala_tresc.pdf (dostęp: 20 stycznia 2023).

Hordecka, A. (2017). Polityka gospodarcza w świetle przemian współczesnej myśli ekonomicznej. Perspektywy polityki gospodarczej. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 90, 211–238.

Kourtit, K, Gordon, P. (2019). Spatial clusters and regional development. In: Handbook of regional growth and development theories: revised and extended, 2nd edn. Berlin: Springer.

Kudełko, J., Szmigiel, K., Wałachowski, K., Żmija, D. (2022). Koncepcja badania społeczno ekonomicznych konsekwencji i wyzwań pandemii. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 36(2), 27–46. https://doi.org/10.24917/20801653.362.2

Metropolia Krakowska – obraz terytorium. (2019). Raport opracowany przez firmę Go Global Group dla Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, https://kma4business.metropoliakrakowska.pl/filemanager/photos/uploads/pages/59/36651596694687.pdf (dostęp: 20 stycznia 2023).

Męcina, J., Potocki, P. (2020). Ekspertyza 11. Wpływ COVID-19 na gospodarkę i rynek pracy w Polsce – wyciąg z raportu badawczego. Warszawa: Katedra Ustroju Pracy i Rynku Pracy, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Midelfart-Knarvik, K.H., Overman, H.G. (2002). Delocation and European integration: is structural spending justified?. Economic Policy, 17(35), 321–359.

Moriarty, B.M. (1991). Urban Systems, Industrial Restructuring, and the Spatial-Temporal Diffusion of Manufacturing Employment. Environment and Planning, 11, 1571–1588.

Morrill, R. (1992). Population redistribution within metropolitan regions in the 1980’ s: Core, satellite and exurban growth. Growth and Change, 3, 277–302.

Moszyński, M. (2007). Procesy delokalizacji we współczesnej gospodarce światowej szansa czy zagrożenie dla polskiego rynku pracy? W: D. Kopycińska (red.)., Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce. Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 38–48. Nauka i technika w 2016 r. (2018). Analizy statystyczne. Warszawa–Szczecin: GUS.

Poniatowska-Jaksch, M. (1998). Strefa podmiejska jako środowisko lokalizacji przedsiębiorstw przemysłowych (na przykładzie województwa stołecznego warszawskiego). W: K. Kuciński, (red.), Współczesne uwarunkowania lokalizacji przemysłu w Polsce. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 434, 141–162.

Rachwał, T., Wiedermann, K., Kilar, W. (2009). Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 14, 31–42.

Renski, H. (2008). New Firm Entry, Survival, and Growth in the United States: A Comparison of Urban, Suburban, and Rural Areas. Journal of the American Planning Association, 75(1), 60–77.

Rudewicz, J. (2016). Zmiany kierunków użytkowania gruntów ze szczególnym uwzględnieniem terenów przemysłowych w wielkich miastach Polski i ich otoczeniu w latach 2005 i 2009 2014. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(2), 122–141.

Runge, A. (2016). Urban agglomerations and transformations of medium-sized towns in Poland. Environmental & Socio-economic Studies, 4(3), 41–55. doi: https://doi.org/10.1515/environ-2016-0017

Sikorski, D., Brezdeń, P. (2021). Contemporary Processes of Concentration and Specialization of Industrial Activity in Post-Socialist States as Illustrated by the Case of Wrocław and Its Suburbs (Poland). Land, 10, 11: 1140, 1–21. doi: https://doi.org/10.3390/land10111140

Sikorski, D., Szmytkie, R. (2021). Changes in the distribution of economic activity in Wrocław and its suburban area, 2008–2016. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 54(54), 33–48. doi: http://doi.org/10.2478/bog-2021-0031

Smętkowski, M., Jałowiecki, B., Gorzelak, G. (2009). Obszary metropolitalne w Polsce – diagnoza i rekomendacje. Studia Regionalne i Lokalne, 1(35), 52–73.

Śleszyński, P. (2013). Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw. Przegląd Geograficzny, 85(2), 173–197.

Śleszyński, P. (2015). Problemy delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 29, 37–53. doi: https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.29.04

Zioło, Z. (2014). Wpływ kryzysu na kształtowanie struktury przestrzennej przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, 9–37.

Zioło, Z. (2022). Wpływ pandemii na zmiany zachowań podmiotów gospodarczych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 36(2), 7–26. doi: https://doi.org/10.24917/20801653.362.1

Winiarski, B. (2002). Polityka gospodarcza. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Vernon, R. (1960). Metropolis 1985. Interpretation of the findings of the New York metropolitan region study. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Published

2023-03-30

How to Cite

Brezdeń, P., Sikorski, D., & Smętkiewicz, K. (2023). Spatial structure of industry according to R&D intensity during the economic crisis. An example of changes taking place in the Krakow and Wroclaw agglomerations during 2018–2021. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 37(1), 46–69. https://doi.org/10.24917/20801653.371.3

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>