Modern Services and Socio-Economic Development Factors – Analysis of Relations in the System of European Union Countries

Authors

  • Joanna Dominiak Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.341.2

Keywords:

development factors, EU countries, modern services, socio-economic development

Abstract

The purpose of the paper is to analyse relations changes in the development of modern services, factors and the level of socio-economic development in the system of the European Union countries. The paper attempts to answer the following research questions: (1) how the changes in the level of development of modern services in EU countries are in relation to changes in socio-economic development; (2) what is the classification of EU countries in reference to these relations. The research was carried out for two moments in time - 2008 and 20017. In the analysis, the values of the synthetic index calculated for modern services and development factors and the value of the GDP per capita indicator were used as a measure of the level of socio-economic development. In the first step, changes in the level of development of modern services and development factors were analysed. In the next stage, the analysis of dependence also included the level of socio-economic development measured by the value of GDP per capita and on this basis the classification of EU countries was made. Grouping was carried out using cluster analysis based on statistical data taken from the Eurostat database. The analysis leads to the conclusion that in the process of socio-economic development most countries follow the path leading from the growth of modern services, by strengthening the factors of socio-economic development and, as a consequence, to a higher level of development of the modern economy.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Joanna Dominiak, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland

Joanna Dominiak, PhD, Faculty of Socio-Economic Geography and Spatial Management of Adam Mickiewicz University in Poznań. Assistant professor in the Department of Regional Analysis in the Faculty of Socio-Economic Geography and Spatial Management of Adam Mickiewicz University in Poznań. Scientific interests revolve around the role of innovation in the development of the knowledge-based economy, the impact of business environment on the development of regions and changes in the structure of services.

References

Aydalot, P., Keeble, D. (1988). High technology industry and innovative environments: The European expierence. London: Routledge.

Becker, G. (1964, 1993). Human Capital. New York: National Bureau of Economic Research, Columbia University Press.

Camagni, R. (1991). Local “Milieu”, Uncertainty and Innovation Networks: Towards a New Dynamic Theory of Economic Space. W: R. Camagni (red.). Innovation Networks: Spatial Perspectives. London: BelhavenPinter, 121–144.

Capello, R., Nijkamp, P. (red.) (2009). Regional growth and development theories in the XXI. Century. Cheltenham: Edwar Elgar.

Chojnicki, Z., Czyż, T. (2006). Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Churski, P., Dolata, M., Dominiak, J., Hauke, J., Herodowicz, T., Konecka-Szydłowska, B., Nowak, A., Perdał, R., Woźniak, M. (2018). Współczesne przemiany czynników rozwoju społeczno-gospodarczego. W: P. Churski (red.). Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii i społeczno-ekonomicznej. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, CLXXXIII, 67–88.

Churski P., Dominiak, J. (2014). The Impact of Innovations on Growth and Stagnation Regions in Poland. European Planning Studies, 22(6), 1143–1164. Carfax, Publishing.

Dominiak, J. (2017). Nowoczesne usługi a poziom rozwoju gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(1), 81–96.

Dominiak, J. (2018). Modern services: terminological considerations and the characteristic features of their role in socio-economic development. Quaestiones Geographicae, 37(2), 17–25.

Dominiak, J. (2019). Nowoczesne usługi w ujęciu przestrzennym i ich rola w rozwoju społeczno-gospodarczym. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Dominiak, J., Hauke, J. (2019). Badanie wpływu nowoczesnych usług na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem dwustopniowej analizy współzależności. Studia Ekonomiczne. Ekonomia, 367.

Felipe, J., Leon-Ledesma, M., Lanzafame, M., Estrada, G. (2007). Sectoral Engines of Growth in Developing Asia: Stylized Facts and Implications. ERD Working Paper Series, 107. Asian Development Bank.

Keeble, D., Wilkinson, F. (1999). Collective learning and knowledge development in the evolution of regional clusters of high technology SME’s in Europe. Regional Studies, 33(4), 295–303.

Kłosiński, K. (2000). Zmiany w strukturze wytwarzania usług rynkowych w latach 1990–1998. W: A. Lipowski (red.). Struktura gospodarki transformującej się. Polska 1990–1998 i projekcja do 2010. Warszawa: Polska Akademia Nauk, 175–209.

Kostrubiec, B. (1965). Klasyfikacja dynamiczna i wielocechowa województw Polski. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 35.

Kowalski, M.A. (2011). Wpływ kryzysu gospodarczego na procesy współpracy i konkurencji. Master of Business Administration, 2(112), 30–42. Akademia Leona Koźmińskiego.

Longhi, C. (1999). Networks, collective learning and technology development in innovative high technology regions: The case of Sophia-Antipolis. Regional Studies, 33(4), 333–342.

Lundvall, B.A. (2000). Gospodarka ucząca się: Pewne implikacje dla bazy wiedzy o systemie ochrony zdrowia i edukacji. W: Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki. Departament Strategii Gospodarczej, Centrum Badań nad Edukacją i Innowacją OECD, 117–133.

Markowski, T. Drzazga, D. (red.) (2008). Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 121, 33–44.

Nowakowska, A., Feltynowski M. (2009). Metoda oceny potencjału innowacyjnego regionów. W: A. Nowakowska (red.) Zdolności innowacyjne polskich regionów, 11–24.

Pakulska, T. (2005). Podatność innowacyjna Polski na napływ zagranicznego kapitału technologicznie intensywnego. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Rodrik, D. (2009). Growth after the crisis. Working Paper, 65. Washington: Commission on Growth and Development.

Uppenberg, K. (2009). Innovation and economic growth. EIB Papers, 14(1).

Werwicki, A. (1998). Zmiana paradygmatu geografii usług. Przegląd Geograficzny, 70(3–4), 249–267.

Published

2020-03-30

How to Cite

Dominiak, J. . (2020). Modern Services and Socio-Economic Development Factors – Analysis of Relations in the System of European Union Countries. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 34(1), 20–31. https://doi.org/10.24917/20801653.341.2

Most read articles by the same author(s)