The impact of crises on changes in the determinants of business operation and development

Authors

  • Zbigniew Zioło Pedagogical University of Krakow, Poland

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.371.1

Keywords:

climate crisis, military crisis, pandemic crisis

Abstract

Initially, it was assumed that the impacts of different types of crises are very diverse, and they become apparent both in the behaviour of individual elements of geographic space (natural, social, economic, and cultural) and different scales of spatial systems (from the global and continental scale to the scale of country groups and individual states to regional and local systems). Against this background, the present paper outlines and analyses the origins and intensification of the contemporary climate, pandemic, and military crises. The crises have different origins, appearing under the influence of evolutionary processes of natural changes (climate crisis), as a result of violent events occurring under the influence of violent natural phenomena (tectonic movements), and conscious or unconscious human activity. Analysing the crises at different scales of spatial systems suggests they do not function independently but instead mutually overlap in terms of both their causes and effects. In the final section of the paper, an attempt is made to model the interrelationship of crisis phenomena and identify them through an example of population migration processes taking place under their influence.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Zbigniew Zioło, Pedagogical University of Krakow, Poland

Zbigniew Zioło, Professor, PhD, Pedagogical University of Krakow. PhD in natural sciences, Professor of economic sciences. Research interests: theory and methodology of spatial management, economic geography, economic policy, and regional development.

References

Sto milionów uchodźców. (2022). Angora, 29.

Baldwin, R., Weder di Mauro, B. (2020). Economics in the Time of COVID-19, VoxEU.org eBook, CEPR Press.

Bielecki, J. (2023). Obrona przed Chinami. Japonia wchodzi do gry. Rzeczpospolita, 16 stycznia 2023.

Bielecki, J. (2023). Krucjata przewodniczącego Xi przeciw Ameryce. Rzeczpospolita, 13 marca 2023.

Błaszczyk, A. (2020). Rynkowi wygrani czasów korona wirusa. Rzeczpospolita, 29 grudnia 2023.

Brezdeń, P. (2022). Działalność przemysłowa i zmiana jej struktury przestrzennej w Polsce w okresie trwania pandemii SARS-CoV2. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 36(2), 47–65.

Buczak, A. (2022). Usługi w czasach COVID-19. Portret przedsiębiorczych kobiet miast na prawach powiatu województwa dolnośląskiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 36(2), 137–158.

Budner, W., Gorynia, M. (2021). Czy pandemia zmieni miasta i regiony?. Obserwator Finansowy, 8 czerwca 2021.

Dominiak, J. (2022). Wpływ pandemii COVID-19 na zmiany w sektorze usług w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 36(2), 126–136.

Fiszer, J., Fiszer, M. (2022). Wojna w Ukrainie. Warszawa: Wydawnictwo Polityka.

Gadomski, W. (2020a). Zwycięscy i przegrani w pandemii. Obserwator Finansowy, 28 września 2020.

Gadomski, W. (2020b). Epidemia korona wirusa zakłóca globalne sieci dostaw. Obserwator Finansowy, 28 luty 2020.

Gadomski, W. (2020c). Kryzysy zmieniają gospodarkę. Obserwator Finansowy, 24 kwietnia 2020.

Gierczak-Korzeniowska, B., Szpara, K., Stopa, M. (2022). Zmiany w ruchu turystycznym w czasie pandemii COVID-19 – na przykładzie województwa podkarpackiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 36(2), 158–176.

Gorynia, M. (2020). Czy COVID-19 zmieni gospodarkę i nasze myślenie. Rzeczpospolita, 23 czerwca 2020.

Gorynia, M. (2021). Świat w obliczu pandemii. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Gorynia, M., Trąpczyński P. (2021). Polscy eksporterzy patrzą na pandemię. Obserwator Finansowy, 21 czerwca 2021.

Jazukiewicz, Z. (2011). Trąby, deszcze i co jeszcze. Angora, 35.

Kilar, W. (2011). Wpływ kryzysu na funkcjonowanie korporacji Panasonic. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 187–196.

Kilar, W. (2014a). Funkcjonowanie korporacji Amazon.com w warunkach kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, 72–83.

Kilar, W. (2014b). Zmiany potencjału ekonomicznego wybranych korporacji informatycznych w warunkach kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, 57–71.

Koneczny, F. (1935). O wielości cywilizacji. Kraków: Gebethner i Wolff.

Kordowska, M., Poreda, A. (2022). Wpływ pandemii COVID-19 na działalność obiektów gastronomicznych na przykładzie bulwarów wiślanych w Warszawie. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 36(2), 215–230.

Kowalko, M., Zbroja, M. (2022). Broń atomowa na świecie. Zobacz, które państwa mają najwięcej głowic jądrowych. Polska Times, 28 kwietnia 2022.

KK. (2017). „Irma” – huragan nuklearny. Angora, 38.

KK. (2020). Ziemia tonie w mikroplastiku. Angora, 25.

Lewis, M. (2021). Przeczucie (The Premonition. A Pandemic Story). Warszawa: Wydawnictwo Marginesy.

Hańcza, W. (2020). Korona wirus a przemysł produkcji części i komponentów. Moto Focus, 22 kwietnia 2020.

Huntington, S.P. (2008). Zderzenie cywilizacji. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA.

IMF. (2020). World Economic Outlook, April: The Great Lockdown.

KK. (2017). „Irma” – huragan nuklearny. Angora, 38.

KK. (2020). Ziemia tonie w mikroplastiku. Angora, 35.

KK. (2023). Zarażą cały świat?. Angora, 3.

Kudełko, J., Wałachowski, K., Żmija, D., Szmigiel, K. (2022). Koncepcja badania społeczno-ekonomicznych konsekwencji i wyzwań pandemii. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 36(2), 27–46.

Kudełko, J., Wałachowski, K., Żmija, D. (2020). Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Kwaśny, J., Mroczek A., Ulbrych M. (2022). Efekty zewnętrzne dyfuzji wiedzy w miastach po pandemii. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 36(2), 231–243.

Mączyńska, M. (2022). W gospodarce i ekonomii trzeba widzieć wszystko razem. Teraz Polska, 1.

Mysior, J. (2020). Branże i spółki „starej gospodarki” odporne na korona wirusa. Rzeczpospolita. Pieniądze, 1 grudnia 2020.

Nawracaj-Grygiel, K. (2022). Rozwiązania przemysłu 4.0 warunkiem dalszego rozwoju produkcji przemysłowej Unii Europejskiej w świetle doświadczeń pandemii COVID-19. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 36(2), 66–77.

Niezgoda, A., Markiewicz, E. (2022). Produkt turystyczny w parkach narodowych – skutki pandemii COVID-19 Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 36(2), 177–189.

Nizinkiewicz, J. (2022). Realne ryzyko wojny Chin z USA. Rzeczpospolita, 5 sierpnia 2022.

Olszewski, M. (2022). Odporność start-upów na kryzys wywołany przez pandemię COVID-19. Przykład branży turystycznej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa

Geograficznego, 36(2), 190–202.

OECD. (2020). Territorial impact of COVID-19: managing the crisis across levels of government, April 2020.

Petroniec, J., Rokosz-Lempart, K., Kwiatek-Sołtys, A. (2022). Wpływ pandemii na funkcjonowanie wybranych instytucji kultury w Krakowie i Katowicach. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 36(3), 78–92.

Pitron, G. (2019). Wojna o metale rzadkie. Warszawa: Wydawnictwo Kogut.

Sadkowski, W., Sala, K. (2022). Wpływ pandemii COVID-19 na jakość zarządzania w historycznych obiektach hotelarskich w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 36(2), 203–213.

Şahinalp, M.S. (2022). Do crises offer opportunities? An evaluation of Şanlıurfa manufacturing industry under the conditions of the Covid-19 pandemic Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 36(2), 107–125.

Smil, V. (2008). Global Catasthropes and Trends. The next fifty years. London: The MIT Press.

Stojczew, K. (2021). Ocena wpływu pandemii COVID-19 na sytuację w branży motoryzacyjnej w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 35(2), 64–84.

Szymańska, A.I. (2022). Wpływ pandemii COVID-19 na zachowania rynkowe młodych dorosłych w obszarze sharing economy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 36(2), 244–256.

Świętek, A. (2022). Usługi edukacyjne w Polsce w dobie pandemii COVID-19. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 36(2), 91–106.

TR. (2020). Zaleje nas, zatopi. Angora, 37.

Tumiłowicz, B. (2022). Klimat szleje przez nas, rozmowa z Z. Karaczunem. Przegląd, 7 marca 2022.

Ulanowski, T. (2018). Pogodowe anomalie. Rzeczpospolita, 9 stycznia 2018.

WTO. (2020).Trade in services in the context of COVID-19, https://roscongress.org/en/materials/torgovlya-uslugami-v-kontekste-covid-19/ (dostęp: 20 czerwca 2020).

Zawadka, G. (2023). Ciemne strony napływu migrantów. Rzeczpospolita, 13 marca 2023.

Zioło, Z. (2022). Wpływ pandemii na zmiany zachowań podmiotów gospodarczych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 36(2), 7–26.

Zioło, I., Zioło, Z. (2020). Przestrzeń geograficzna jako przedmiot poznania i zarządzania. W: W. Jagodziński, W. Rakowski (red.), Szlakami geografii ekonomicznej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Kucińskiemu. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 47–62.

Zdun, M. (2022). Pandemia COVID-19 jako stymulator innowacyjności gospodarczej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 36(2), 78–90.

Published

2023-03-31

How to Cite

Zioło, Z. (2023). The impact of crises on changes in the determinants of business operation and development. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 37(1), 7–25. https://doi.org/10.24917/20801653.371.1

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>