Opportunities for the Development of Film Tourism in Kraków

Authors

  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.343.4

Keywords:

film festival, film location, film tourism, Kraków, movie tourism

Abstract

For several years film tourism has been perceived as a new trend in cultural tourism. Following this trend, this work aims to determine which forms of film tourism are currently developing in Kraków. Moreover, it wants to indicate the potential of the city to create a tourism product in this field. In the research, guidebooks, as well as film materials and internet sources, have been used. Moreover, the offer of Kraków travel agencies regarding organised guided tours based on film have been analysed, along with sources such as city council strategic documents and reports. The research has demonstrated that Kraków is a city with high tourist potential in those terms. It regards both film production (including its surrounding area) and organisation of film festivals. However, analysis of guidebooks and local travel agency offers has pointed to a low interest in film. The research presented in the article, due to its attempt at comprehensiveness and upto-dateness in the context of new ideas for the development of tourism products, constitutes a contribution to Polish literature on cultural tourism. In practical terms, it may become an inspiration for those who are responsible for creating tourism products based on Kraków’s film heritage.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

Anna Kolasińska, assistant professor/PhD Pedagogical University of Kraków, Institute of Geography, Department of Tourism and Regional Studies Poland. PhD at the Pedagogical University in Kraków and Kraków tourist guide. Her research area includes the issues of the tourist use of valuable natural areas, in particular the impact of tourism on national parks, as well as issues related to cultural tourism in Kraków.

References

Beeton, S. (2005). Film-Induced Tourism: Aspects of Tourism. Clevedon: Channel View, Clevedon, UK.

Beeton, S. (2016). Film-induced tourism. Bristol: Channel View Publications.

Bernat, S. (2016). Film i turystyka filmowa a krajobraz. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 34, 85–101.

Buchmann, A., Moore, K., Fisher, D. (2010). Experiencing film tourism: Authenticity and fellowship. Annals of Tourism Research, 37(1), 229–248.

Cardia, G., Jones A., Gavelli, D. (2019). Innovating and Diversifying Cultural Tourism in Europe Through Smart Movie Tourism in UNESCO Sites and Destinations. The Case Study of a Famous Project. W: V. Katsoni, M. Segarra-Oña (eds.) Smart Tourism as a Driver for Culture and Sustainability. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, 3–14. doi: 10.1007/978–3–030–03910–3_1

Cichoń, P. (2016). Podwieczorek u berbera – gospodarze i goście w świetle turystyki etnicznej. Antropologiczna analiza ofert biur podróży. Folia Turistica, 39, 219–240.

Ciszewska, E. (2016). Postfilmowa Łódź i spojrzenie turysty. Sposoby wykorzystywania filmowych walorów miasta w przedsięwzięciach biznesowych i niekomercyjnych. Panoptikum, 16(23), 205–227.

Connell, J. (2012). Film tourism – Evolution, progress and prospects. Tourism Management, 33(5), 1007–1029.

Connell, J., Meyer, D. (2009). Balamory revisited: An evaluation of the screen tourism destination-tourist nexus. Tourism Management, 30(2), 194–207.

Faber, F., Tomala, K. (2011). Film Tourism, In: A. Papathanassis (ed.) The long tail of tourism: Holiday niches and their impact on mainstream tourism. Wiesbaden: Gabler Verlag, 149–158.

Filmowy Kraków (2019, 10 December). Available: http://www.Kraków.travel/wycieczki/22732

Historia Festiwalu Filmu Niemego (2019, 10 December). Available: http://www.festiwalfilmuniemego.pl/historia/

Historia Krakowskiego Festiwalu Filmowego (2019, 06 December). Available: https://www.Krakówfilmfestival.pl/o-festiwalu/historia/

Joliveau, T. (2009). Connecting Real and Imaginary Places through Geospatial Technologies: Examples from Set-jetting and Art-oriented Tourism. The Cartographic Journal, 46(1), 36–45. doi: 10.1179/000870409X415570

Kim, S., Reijnders, S. (2017). Asia on My Mind: Understanding Film Tourism in Asia. In: S. Kim, S. Reijnders (ed.) Film Tourism in Asia. Perspectives on Asian Tourism. Springer, Singapore, 1–18. doi: 10.1007/978–981–10–5909–4_1

Konieczna, E. (2014). Festiwale i przeglądy filmowe jako cel turystyki kulturowej. Turystyka Kulturowa, 10, 6–18.

Korzeniowski, T. (2011). Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie w latach 2008–2011. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna, 6, 217–245.

Kronenberg, M. (2016). Potencjał turystyczny dziedzictwa filmowego w województwie łódzkim. Łódź: Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO.

Lee, Ch. (2012). Have Magic, Will Travel: Tourism and Harry Potter’s United (Magical) Kingdom. Tourist Studies, 12(1), 52–69.

Malewski, J. (1996). Pan Tomasz i jego kinematograf. Karta, 20, 108–116.

Marczak, M. (2012). Obraz Warmii i Mazur w polskim filmie fabularnym i serialu: rekonesans. Media – Kultura – Komunikacja Społeczna, 8, 87–115.

Meyer, B., Sawińska, A., Gardzińska, A. (2011). Turystyka religijna jako element oferty produktowej wybranych biur podróży. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 65, 317–328.

Mikos v. Rohrscheidt A. (2009). Tematyczne podróże po szlakach jako forma turystyki kulturowej. W: K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (eds.) Współczesne formy turystyki kulturowej, 384–401.

O festiwalu (2019, 30 November). Available: https://offcamera.pl/festiwal/o-festiwalu/

O festiwalu KINOLUB (2019, 25 November). Available: https://kinolub.pl/o-festiwalu/

Opas-Zajdlewicz, I. (2017). Miejsce produktów turystycznych Szczecina w ofertach wybranych biur podróży. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 39(3), 155–166.

Podgórski, Z., Lipowska, P. (2018). Krajobrazy Torunia w projektach filmów fabularnych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 40, 47–69.

Powstała toruńska trasa filmowa (2019, 15 December). Available: http://filmcommissionpoland.pl/pl/o-fcp/aktualnosci/powstala-torunska-trasa-filmowa-htBTty

Raport o stanie miasta 2018 (2019, 10 December). Urząd Miasta Krakowa, Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji Oddział Planowania Strategicznego i Analiz. Available: http:// www.bip.Kraków.pl/ l/?dok_id=116634

Ratkowska, P. (2010). O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventową raz jeszcze. Turystyka Kulturowa, 6, 26–46.

Rejestr Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego. (2019, 10 December) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (as of February 2019). Available: http://bip.malopolska.pl/

Roesch, S. (2009). The Experiences of Film Location Tourists, Bristol, Buffalo, Toronto: Channel View Publication.

Studencka, K. (2017). A Kraków to… miasto festiwali. Zarządzanie Publiczne, 37(1), 1–11.

Stasiak, A. (2009). Turystyka filmowa i literacka. W: K. Buczkowska, A.M. von Rohrscheidt (eds.), Współczesne formy turystyki kulturowej. Poznań: AWF w Poznaniu, 223–265.

Szczechowicz, B. (2015). Łączenie wartości turystyki i sportu w świetle analizy ofert rynkowych. In: M. Kazimierczak (ed.) Turystyka sportowa. Społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju. Poznań: AWF w Poznaniu, 41–54.

Szpara, K. Musz R. (2016). Turystyka filmowa w Sandomierzu. Prace Geograficzne, 145, 31–45.

Śladami Listy Schindlera (2019, 9 December). Available: http://www.Kraków.travel/wycieczki/22736

Tucki, A. (2016). Turystyka filmowa – wybrana problematyka badawcza. Barometr Regionalny, 14(2), 141–146.

Urbańczyk, A. (2019). Studia filmowe i ich rola w kreowaniu wrażeń turystycznych konsumenta In: Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (eds.) Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Planowanie i polityka turystyczna, Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, Poznań, 22, 85–100.

Wilkońska, A. Rotter-Jarzębińska K. (2019, 10 December). Strategia rozwoju turystyki w Krakowie na lata 2014–2020. Kraków: Wydział Informacji, turystyki i Promocji Miasta. Available: http://www.bip.Kraków.pl/zalaczniki/dokumenty/n/127397/karta

W Krakowie trwa festiwal filmów ekologicznych (2019, 25 November). Available: https://www.Kraków.pl/aktualnosci/232307,33,komunikat,w_Krakowie_trwa_festiwal_filmow_ekologicznych.html

Ziarkowski, D. (2016). Najstarsze polskie przewodniki jako źródła do dziejów turystyki. In: J. Kosiewicz, E. Małolepszy, T. Drozdek-Małolepsza (eds.), Z dziejów wychowania fizycznego, sportu i turystyki w Polsce i w Europie. Częstochowa: Akademia Jana Długosza w Częstochowie 265–279.

Zmudziński, B. (2017). Festiwal Etiuda&Anima, czyli filmowe święto (z doświadczeń własnych autora). Kwartalnik Filmowy, 100, 22–33.

Zmyślony, P. (2001). Wpływ sztuki filmowej na rozwój nowych produktów turystycznych w Polsce. Problemy turystyki, 3–4, 21–30.

Downloads

Published

2020-09-28

How to Cite

Anna. (2020). Opportunities for the Development of Film Tourism in Kraków. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 34(3), 53–66. https://doi.org/10.24917/20801653.343.4

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>