Życie i twórczość Profesora doktora habilitowanego Stanisława Misztala

Authors

  • Zbigniew Zioło Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.15.1

Keywords:

Stanisław, Misztal

Abstract

Niniejszy tom Prac Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, dotyczący problematyki kształtowania procesów transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych, pragniemy dedykować Panu Profesorowi doktorowi habilitowanemu Stanisławowi Misztalowi, współorganizatorowi i długoletniemu wiceprzewodniczącemu, a następnie przewodniczącemu Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, jako dowód uznania i podziękowanie za Jego ogromy wkład w rozwój geografii przemysłu jako dyscypliny naukowej oraz długoletnią owocną działalność w Polskim Towarzystwie Geograficznym.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Published

2010-01-01

How to Cite

Zioło, Z. (2010). Życie i twórczość Profesora doktora habilitowanego Stanisława Misztala. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 15, 9–17. https://doi.org/10.24917/20801653.15.1

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>