Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji

Authors

  • Zbigniew Zioło Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.6.1

Keywords:

przemysł, przedsiębiorstwo, globalizacja

Abstract

Podejmując problematykę kształtowania się przedsiębiorstw przemysłowych w procesieglobalizacji wstępnie przyjmujemy, iż każda firma prowadzi działalność gospodarczączy usługową w celu osiągnięcia maksymalnego zysku (obecnie lub w dalszym okresieczasu). Do osiągnięcia tego celu zmierza poprzez rozwijanie działalności gospodarczej,w zależności od zasobów kapitałowych, możliwości produkcyjnych oraz pozycji na rynku(światowym, kontynentalnym, krajowym, regionalnym czy lokalnym), dążąc do coraz lepszegozaspokajania potrzeb i oczekiwań konsumentów. Działaniom tego typu towarzyszątendencje do stałego podnoszenia produktywności, poprzez wykorzystywanie istniejącychzasobów produkcyjnych będących do dyspozycji przedsiębiorstwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Adamkiewicz H.G., 2000, Produktywność jako czynnik wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w perspektywie integracji z Unią Europejską, [w:] Strategie wzrostu produktywności firmy, red. A. Stabryła, Kraków, s. 11–20

Bojar E., 2001, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych, Warszawa

Borowiecki R. (red.), 1997, Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Kraków

Borowiecki R. (red.), 1998, Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, Kraków

Borowiecki R. (red.), 1999, Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, Kraków

Olesiński Z., 1998, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Warszawa

Poznańska K., Sosnowska A., 2002, Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Warszawa

Poznański K., 2001, Wielki przekręt. Klęska polskich reform, Olsztyn

Stabryła A. (red.), 2000, Strategie wzrostu produktywności firmy, Kraków

Zioło Z., 1978, Powiązania produkcyjno-przestrzenne Tarnobrzeskiego Okręgu Przemysłowego, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”, z. 62, Prace Geograficzne VII, Kraków, s. 135–151

Zioło Z., 1988, Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa przemysłowego w przestrzeni geograficznej, [w:] Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, red. Z. Zioło, Kraków, s. 8–24

Zioło Z., 1997, Miejsce struktury przestrzennej przemysłu w przestrzeni geograficznej, [w:] Geografia, Człowiek, Gospodarka. Profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70. rocznicę urodzin, Kraków, s. 125–132

Zioło Z. (red.), 1999, Europejskie uwarunkowania przemian układów regionalnych, Rzeszów

Zioło Z. (red.), 2000, Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 1, Warszawa–Kraków

Zioło Z. (red.), 2001, Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 3, Warszawa–Kraków–Rzeszów

Published

2003-01-01

How to Cite

Zioło, Z. (2003). Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 6, 9–20. https://doi.org/10.24917/20801653.6.1

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>