Contemporary use and social importance of the post-industrial heritage in the Kamienna river valley (Poland)

Authors

  • Anita Kulawiak

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.353.13

Keywords:

Central Industrial District, conditions for industrial development, industrial heritage, Kamienna river valley, Old Polish Industrial District

Abstract

The aim of the article is to identify the industrial heritage located in the valley of the Kamienna river (Poland), and in particular to examine its current use and the importance it plays in the minds of the inhabitants of the communes included in the studied area. The empirical basis of the study was the research carried out in the period from July to September 2019, consisting of both participant observation, field inventory and a questionnaire interview conducted with the inhabitants of the studied communes. The collected material revealed that this area, despite the passage of years, has a rich and unique post-industrial potential in Poland, which is a testimony to its rich and long history. Although today the importance of the industrial function in the Kamienna valley is much smaller, the legacy preserved there has enormous economic, cultural and social potential. Currently, however, its capabilities are not fully used, mainly due to the human factor.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Anita Kulawiak

Anita Kulawiak, PhD, assistant professor, University of Lodz, Faculty of Geographical Sciences, Department of Regional and Social Geography. PhD in Earth Sciences in the field of socio-economic geography, graduate and then employee of the Department of Regional and Social Geography of the University of Lodz. Author of publications in the field of entrepreneurship, regional and local development, as well as regional policy. The author’s research interests oscillate around many problems related to broadly understood social and regional geography. First of all, they relate to the issues of entrepreneurship understood both in terms of processes (establishing and running a business), its spatial diversity and factors determining its distribution, but also attributive – as a human trait. In addition to the issues related to entrepreneurship, the author’s works also oscillate around issues related to the public space of the city, market squares and territorial identity. The author has published over 40 scientific articles.

References

Fierla, I. (1979). Geografia przemysłu Polski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Furtak, M. (2014). Centralny Okręg Przemysłowy 1936–1939. Architektura i urbanistyka. Kraków; Łódź: Dom Wydawniczy Księży Młyn.

Gołębiowski, J. (2000). COP – dzieje industrializacji w rejonie bezpieczeństwa 1922–1939. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Guldon, Z. (1994). Górnictwo i hutnictwo w Staropolskim Zagłębiu Przemysłowym w II połowie XVIII wieku. Kielce: Towarzystwo Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego.

Jędrysiak, T. (2011). Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych – zagadnienia ogólne. Turystyka Kulturowa, 6, 207–228.

Kaczmarska, A., Przybyłek, A. (2010). Wykorzystanie potencjału przemysłowego i poprzemysłowego na potrzeby turystyki. Przykład Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego. W: W. Andrejczuk (red.), Krajobraz a turystyka. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 17–35 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 14).

Kasprzyk, B. (2012). Milica 1950–1955. Historia pierwszego powojennego osiedla w SkarżyskuKamiennej. Skarżysko-Kamienna: Muzeum im. Orła Białego.

Koźmiński, K. (1955). Zagłębie Staropolskie w kieleckiem. Warszawa: Sport i Turystyka.

Kronenberg, M. (2012). Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta. Przykład Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Nowakowska, A., Walczak, B. (2016). Dziedzictwo przemysłowe jako kapitał terytorialny. Przykład Łodzi. Gospodarka w Praktyce i Teorii, 45(4), 45–56. doi: http://dx.doi.org/10.18778/14293730.45.04.

Osiński, J. (1782). Opisanie polskich żelaza fabryk […]. Warszawa: w Drukarni J.K.Mci i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum.

Pazdur, J. (1959). Działalność Stanisława Staszica w Kielecczyźnie. Kielce; Kraków: Kieleckie Towarzystwo Naukowe.

Przazga, S. (1969). Rozwój społeczno-gospodarczy Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w latach 1960–1968. Kielce: Wojewódzki Urząd Statystyczny.

Pyzik, Z.W. (1996). Prahistoria Rydna. W: Z pradziejów regionu świętokrzyskiego. Kielce: Muzeum Narodowe.

Rakowski, J. (1938). Rola Centralnego Okręgu Przemysłowego. Warszawa: Nakładem Tygodnika „Polska Gospodarcza”.

Wrzosek, A. (1972). Główne okręgi przemysłowe Polski. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Zieliński, J. (1965). Staropolskie Zagłębie Przemysłowe. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Published

2021-09-30

How to Cite

Kulawiak, A. . (2021). Contemporary use and social importance of the post-industrial heritage in the Kamienna river valley (Poland). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 35(3), 205–219. https://doi.org/10.24917/20801653.353.13

Most read articles by the same author(s)