Changes in the spatial differentiation of the level of socio-economic development in Poland in the years 2000-2010 in terms of innovative economy and business environment

Authors

  • Joanna Dominiak Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.26.5

Keywords:

business environment, innovative economy, Poland, regional development

Abstract

The innovative economy and business environment are important factors in socio-economic development of regions. In this paper, the analysis of the spatial differentiation of the socio-economic development level in Poland in the years 2000-2010 in the aspect of the innovative economy and the business environment has been carried out based on 13 characteristics related to the spatial units at the regional level (NUTS 2) and 3 characteristics relating to the local level (NUTS4). The resulting spatial distributions of economic growth and stagnation areas for 11 observations in the period from the year 2000 to 2010 made i t possible to identify the essential features of the development of these areas, and to identify factors influencing these distributions. The specific objectives of this analysis are as follows: 1. Identification of the spatial distribution of the development level in terms of: innovative economy and the business environment in Poland, leading to distinctions of the areas of growth and stagnation. 2. Analysis of the trajectory of the development of growth and stagnation areas in this aspect, including an attempt to answer to the degree to which the economic crisis has an impact on this part of economy. 3. Identification of factors affecting the distribution and variability of growth and stagnation areas in terms of: innovative economy and the business environment. This article presents the results of the research project “Socio-economic development and the development of the areas of growth and economic stagnation”, funded by the National Science Centre (N N306 791940), conducted at the Department of Regional Studies University. Adam Mickiewicz University in Poznan.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Joanna Dominiak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań

Joanna Dominiak, assistant professor in the establishment of the Regional Analysis Department in the Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management of Adam Mickiewicz University in Poznan. Scientific interests revolve around the role of innovation in the development of the knowledge based economy, the impact of the business environment on the development of regions, and changes in the structure of services.

References

Aydalot, P., Keeble, D. (1988). High technology industry and innovative environments: The European expierence. London: Routledge.

Chojnicki, Z. (1993). Postmodernistyczne zmiany globalnego porządku społeczno-gospodarczego. Studia Regionalne i Lokalne, 12(45), 166–204.

Chojnicki, Z. (1999). Uwarunkowania rozwoju regionu nadgranicznego. Koncepcje i założenia teoretyczne. W: Z. Chojnicki (red.). Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 355–380.

Chmielewski, R., Stryjakiewicz, T., Twardowska, J., Waloszczyk, J. (2001). Innowacyjność przemysłu i jej zróżnicowanie w nowym układzie wojewódzkim. W: T. Czyż (red.). Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze w nowym układzie terytorialnym. Biuletyn KPZK PAN, 197, 59–102.

Churski, P., Dominiak, J. (2012). Rola innowacji w kształtowaniu regionów rozwoju i stagnacji gospodarczej w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 4(46), 54–77.

Doloreux D., (2002). What we should know about regional systems of innovation. Technology in society, 5(24), 3, 243–263.

Dominiak, J. (2004). Otoczenie biznesu jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Przegląd Geograficzny, 76(2), 209–234.

Dominiak, J. (2006). Struktura i organizacja przestrzenna otoczenia biznesu w aglomeracji poznańskiej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Dominiak J. (2013). Rola otoczenia biznesu w rozwoju regionalnym w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 22, 44–64.

Hausner, J., Kudłacz, T., Szlachta, J. (1997). Instytucjonalne przesłanki regionalnego rozwoju Polski. Studia KPZK PAN, 106.

Kaluizhnova N., Osipov M. (2012). Instituional factors of innovation-oriented regional development. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 19, 116–125.

Lehner P., Todtling F., Trippl M. (2006). Innovation in knowledge intensive industries. The nature and geography of knowledge links. European Planning Studies, 14(8), 1035–1058.

Markiewicz J. (2007). Wpływ instytucji wsparcia na rozwój kooperacji i innowacyjność przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim. Zeszyty Naukowe, 453, Ekonomiczne problemy usług 8, Uniwersytet Szczeciński.

Matusiak K.B. (2007). Systemy wsparcia przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych. Zeszyty Naukowe, 453, Ekonomiczne problemy usług 8, Uniwersytet Szczeciński.

Stryjakiewicz, T. (1999). Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Tödtling F., Lehner P., Kaufmann A. (2008). Do different types of innovation rely on specific kinds of knowledge interactions. Wien: Institute of Regional Development and Environmnet. Retrieved from www.epub.wu.ac.at.

Wysocki J. (2009). Innowacje jako warunek rozwoju wsółczesnych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe, 525, Ekonomiczne problemy usług 28, Uniwersytet Szczeciński.

Published

2014-01-03

How to Cite

Dominiak, J. (2014). Changes in the spatial differentiation of the level of socio-economic development in Poland in the years 2000-2010 in terms of innovative economy and business environment. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 26, 65–80. https://doi.org/10.24917/20801653.26.5

Most read articles by the same author(s)