The Level of Modern Services Development in Poland. Regional Approach

Authors

  • Joanna Dominiak Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Analizy Regionalnej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.322.14

Keywords:

development, modern services, Poland, voivodeships

Abstract

Service activity, which is an essential part of the modern economy, is constantly changing. These changes are conditioned by economic processes resulting, among others, from technological progress, the growing globalization process and increasing competitiveness. The aim of the article is: (1) to identify modern services (based on contemporary literature on the subject), (2) characteristics of the level of development of modern services in Poland compared to other European Union countries, (3) analysis of the level of development of modern services in Poland in regional approach. Data used in the analysis come from the local data bank of the Central Statistical Office and Eurostat. The Perkal synthetic index and cluster analysis were used. The results of the research lead to the following conclusions. In a comprehensive perspective, the following voivodeships are characterized by a high level of development of modern services: Masovian, Lesser Poland, Lower Silesian and Pomeranian. The high position of the Masovian voivodeship is the result of its highest position in the majority of the analyzed categories of modern services (except education and medical). The Lesser Poland voivodeship was in this class mainly due to the high level of development of educational and R&D services, and the Lower Silesian and Pomeranian voivodships - thanks to professional services. The low level of modern services is primarily characterized by economically weak voivodeships of Eastern Poland and voivodeships: Lubusz, Świętokrzystkie and Opole. The regional distribution of the value of the synthetic level indicator for the development of modern services clearly refers to the distribution of the general level of socio-economic development of the voivodeships. Detailed confirmation of this relationship requires additional research.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Joanna Dominiak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Analizy Regionalnej

Joanna Dominiak, Ph.D., assistant professor in the Regional Analysis Department in the Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management of Adam Mickiewicz University in Poznan. Research interests revolve around the role of innovation in the development of the knowledge-based economy, the impact of the business environment on the development of regions and changes in the structure of services.

References

Den Hertog, P., Bilderbeek, R.. (1999). Conceptualising Service Innovation and Service Innovation Patterns. Research Programme on Innovation in Services (SIID) for the Ministry of Economic Affairs. Utrecht.

Dominiak, J. (2017). Nowoczesne usługi a poziom rozwoju gospodarczego. W: Z. Zioło, T. Rachwał (red.). Przemiany strukturalne wybranych sektorów gospodarki. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(1), 81–96.

Eichengreen, B., Gupta, P. (2009). The two waves of service sector growth. Cambridge: The National Bureau of Economic Research.

Eurostat (2017, 18 grudnia). Pozyskano z http://ec.europa.eu/eurostat

Garcia, R., Calantone, R. (2002). A Critical Look at Technological Innovation Typology and Innovativeness Terminology: A Literature Review. Journal of Product Innovation Management, 19, 110–132.

GUS (2017, 18 grudnia). Pozyskano z http://stat.gov.pl/

Johnson, S., Menor, L., Roth, A., Chase, R. (2000). A Critical Evaluation of the New Service Development Process: Integrating Service Innovation and Service Design. W: J. Fitzsimmons, M. Fitzsimmons (red.). New Service Development: Creating Memorable Experiences. Thousand Oaks: Sage Publications, 1–32.

Kostrubiec, B. (1965). Klasyfikacja dynamiczna i wielocechowa województw Polski. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 35.

Menor, L., Tatikonda, M., Sampson, S. (2002). New service development: areas for exploitation and exploration. Journal of Operations Management, 20(2), 135–157.

Mishra, S., Lundstromm, S., Anand, R. (2011). Service Export Sophistication and Economic Growth. World Bank. Policy Research Working Paper, 5606.

Nowakowska, A., Feltynowski, M. (2009). Metoda oceny potencjału innowacyjnego regionów. W: A. Nowakowska (red.). Zdolności innowacyjne polskich regionów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 11–23.

Rogoziński, K. (2004). Innowacyjność i nowa taksonomia usług. Wiadomości Statystyczne, 3.

Runge, J. (2007). Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Soete, L., Miozzo, M. (1989). Trade and Development in Services: A Technological Perspective. Maastricht: UNU-MERIT.

Szukalski, S.M. (2001). Sektor usług w gospodarce niemieckiej. Hipotezy i empiryczna weryfikacja przekształceń strukturalnych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Published

2018-06-28

How to Cite

Dominiak, J. (2018). The Level of Modern Services Development in Poland. Regional Approach. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(2), 204–215. https://doi.org/10.24917/20801653.322.14

Most read articles by the same author(s)