The impact of economic crisis on the business environment market on the example of Wielkopolska voivodship

Authors

  • Joanna Dominiak Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Analizy Regionalnej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.28.5

Keywords:

economic crisis, business environment, business services, Wielkopolska Voivodeship

Abstract

The goal of this article is to analyse the operations of the business environment service market in the Wielkopolska Voivodeship during the latest economic downturn observed in Poland after 2008. In this analysis, the supply of the business environment services and the demand generated by companies taking advantage of these services have been taken into consideration. This article is based on a field research conducted in the Wielkopolska Voivodeship. Bearing in mind that institutions and companies operating in a business environment are located predominantly in large cities which have been included into growth areas in the course of an analysis of the level of socio-economic development, questionnaire research was conducted exclusively in previously identified growth areas: the city of Poznań, Konin, Kalisz, Leszno, and Poznań county. An analysis of the demand in the business environment (companies) also considers the identified stagnation areas: Słupca, Kalisz and Pleszew counties. The questionnaire revolved around the operations of institutions and companies in a business environment, as well as a demand for business environment services on the part of companies. In particular, the research was aimed at: (1) analysing changes to the impact of business environment institutions and changes to the scope of services rendered by them and their financial situation in times of crisis; and (2) identifying the changes to the intensity and scope of relations between companies and business environment institutions in the time of economic downturn. This article presents the results of the research project “Socio-economic development and the development of the areas of growth and economic stagnation”, funded by the National Science Centre (N N306 791940 ) conducted at the Department of Regional Studies at the Adam Mickiewicz University in Poznan.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Joanna Dominiak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Analizy Regionalnej

Joanna Dominiak is an assistant professor in the Department of Regional Analysis in the Institute ofSocio-Economic Geography and Spatial Management at the Adam Mickiewicz University in Poznan.Her academic interests include the role of innovation in the development of the knowledge-based economy;the impact of the business environment on the development of regions; and changes in the structureof services.

References

Aydalot, P., Keeble, D. (1988). High technology industry and innovative environments: The European expierence. London: Routledge.

Bereza, J. (2013). Wpływ kryzysu finansowego na polski rynek pracy. W: Współczesne zagadnienia i problemy ekonomiczne i społeczne. Kraków, 83–114.

Chmielewski, R., Stryjakiewicz, T., Twardowska, J., Waloszczyk, J. (2001). Innowacyjność przemysłu i jej zróżnicowanie w nowym układzie wojewódzkim. W: T. Czyż (red.). Zróżnicowanie społeczno- gospodarcze w nowym układzie terytorialnym. Biuletyn KPZK. Warszawa: PAN 197, 59–102.

Chojnicki, Z. (1999). Uwarunkowania rozwoju regionu nadgranicznego. Koncepcje i założenia teoretyczne. W: Z. Chojnicki. Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 355–380.

Daszkowska, M. (1998). Usługi. Produkcja, rynek, marketing. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Doloreux, D. (2002). What we should know about regional systems of innovation. Technology in society, 24 (3), 243–263.

Dołzbasz, S. (2009). Instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki sfery B+R na obszarze województwa dolnośląskiego. W: Endo- i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji DAWG. Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 64–85.

Dominiak, J. (2006). Struktura i organizacja otoczenia biznesu w aglomeracji poznańskiej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Gorzelak, G. (red.) (2009). Geografia polskiego kryzysu. Kryzys peryferii czy peryferia kryzysu. Warszawa: Regional Studies Association. Sekcja Polska.

Illeris, S. (1989). Services and regions in Europe. Aldershot: Avebury.

Illeris, S. (1994). Proximity between service producers and service users. Tijdrschrift voor Economische en Sociale Geografie, 85 (4), 294–302.

Illeris, S. (1997). The changing location of service activities in the Copenhagen region. Geografisktidsskrift, 97, 120–131.

Lehner, P., Todtling, F., Trippl, M. (2006). Innovation in knowledge intensive industries. The nature and geography of knowledge links. European Planning Studies, 14 (8), 1035–1058.

Markiewicz, J. (2007). Wpływ instytucji wsparcia na rozwój kooperacji i innowacyjność przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim. W: Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy. Zeszyty Naukowe, 453. Ekonomiczne problemy usług, 8. Uniwersytet Szczeciński, 133–145.

Matusiak, K.B. (2007). Systemy wsparcia przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych. W: Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy. Zeszyty Naukowe, 453. Ekonomiczne problemy usług, 8. Uniwersytet Szczeciński, 145–155.

Mizgajska, H., Wściubiak, Ł. (2009). Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw o zróżnicowanym zaawansowaniu technologicznym z nauką. W: M. Bąk, P. Kulawczuk (red.). Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami. Warszawa: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 141–154.

Nowosielska, E. (2000). Sektor usług w aglomeracji warszawskiej 1992–1997: przemiany strukturalne i tendencje rozwoju. Dokumentacja Geograficzna, 17. Warszawa: IGiPZ PAN.

Orłowski, W., Pasternak, R., Flaht, K., Szubert, D. (2010). Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu. Warszawa.

Todtling, F., Lehner, P., Kaufmann, A. (2008). Do different types of innovation rely on specific kinds of knowledge interactions. Institute of Regional Development and Environmnet. Wien. Pozyskano z www.epub.wu.ac.at

Wach, K. (2008). Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zioło, Z. (2013). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w warunkach kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorczość–Edukacja, 9, 10–33.

Published

2014-01-03

How to Cite

Dominiak, J. (2014). The impact of economic crisis on the business environment market on the example of Wielkopolska voivodship. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 28, 78–103. https://doi.org/10.24917/20801653.28.5

Most read articles by the same author(s)