The Level of Use of e-services by Firms and Households in Wielkopolska

Authors

  • Joanna Dominiak Uniwersytet im. A. Mickiewicza w PoznaniuInstytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Analizy Regionalnej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.304.3

Keywords:

businesses, e-commerce, e-government, e-services, households, Wielkopolska

Abstract

Technological progress, especially in the information and communication technology sector (ITC) has initiated a series of changes in the existing organization of service activities. An important aspect of the organizational change in the services sector is the development of new forms of provision and distribution of traditional service with the use of computer technology and the Internet the so-called electronic services (e-services). The development of this form of service provision has occurred in almost every service activity that does not require direct contact between the provider and the recipient, and is particularly notable trade (e-commerce), public administration (e-government) and education (e-learning). This process, determined by access to the Intranet network, was launched in Poland in the 1990s Initially, access to the global network enabled communication mainly between firms located in different places of the world. Today, Internet access has become more widespread and causes significant changes in the operation of both firms and households. The main aim of this article is to analyze the scale of use of electronic services by households and business- es in the region of Wielkopolska. The analysis was based on the results of a survey conducted on a sample of businesses and households, which concerned the types of electronic services, the frequency and motives of their use, as well as barriers to such use.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Joanna Dominiak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w PoznaniuInstytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Analizy Regionalnej

Joanna Dominiak, Ph.D., an assistant professor in the Department of Regional Analysis in the Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management of Adam Mickiewicz University in Poznan. Her research interests revolve around the role of innovation in the development of the knowledge-based economy; the impact of the business environment on the development of regions; and changes in the structure of services.

References

Batko, K., Billewicz, G. (2013). E-usługi w biznesie i administracji publicznej. W: B. Kos (red.). Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 136, 47–63.

Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Chmielarz, W. (2007). Systemy biznesu elektronicznego. Warszawa: Difin.

Chomiczewski, W., Klafkowska-Waśniowska, K., Lubasz, D., Namysłowska, M. ( 2011). Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostęp warunkowy. Komentarz do ustaw. Warszawa: LexisNexis.

Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M., Wódkowski, A. (2009). E-usługi a społeczeństwo informacyjne. Warszawa: Difin.

Dominiak, J. (2008). Poziom rozwoju usług elektronicznych w Polsce na tle państw Unii Europejskiej. W: J. Dominiak (red.). Przemiany w sferze usług w Polsce. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 9–28.

Dominiak, J. (2011). Level of development of electronic services in Poland compared with European Union. Quaestiones Geographicae, 30(2), 57–70.

Drobiazgiewicz, J. (2011). Stan rozwoju usług e-administracji w Polsce. Zeszyty Naukowe. Studia Informatica, 28, 411–420.

Goliński, M. (2004). Społeczeństwo informacyjne – problemy definicyjne i problemy pomiaru.

W: H.L. Haber (red.). Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego: dylematy cywilizacyjno-kulturowe. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej w Krakowie. Pozyskano z http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0037/cz0-r11.html

Hofacker, C.F., Goldsmith, R.G., Swilley, E. i Bridges, E. (2007). E-Services: A Synthesis and Research Agenda. Journal of Value Chain Management, 1(1/2), 13–44.

Jaros, I. (2005). E-governement. Administracja publiczna w społeczeństwie informacyjnym – wprowadzenie teoretyczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 31, 25–35

Jarvinen, R., Lehtinen, U. (2004). Services, e-Services and e-Service Innovations – Combination of Theoretical and Practical Knowledge. Frontiers of E-business Research. Tampere: University of Technology and University of Tampere.

Kaczmarek-Śliwińska, M. (2004). Stan e-government w Polsce. E-mentor, 5(7). Pozyskano z http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/7/id/100

Księżopolski, B., Kotulski, Z. (2004). Zagrożenia procesów komunikacyjnych e-commerce oraz sposoby przeciwdziałania. W: J. Kisielnicki (red.). Informatyka narzędziem współczesnego zarządzania. Warszawa: Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

Minkowski, A., Motek, P., Perdał, R. (2009). Poziom zaawansowania wielkopolskich urzędów gmin w zakresie informatyzacji i rozwoju elektronicznych usług publicznych. Poznań: Wydawnictwo M-Druk.

Polasik, M. (2007). Bankowość elektroniczna. Istota – stan – perspektywy. Warszawa: CeDeWu.

Relich, M. (2010). Uwarunkowania wdrożenia e-biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 58, 111–118.

Rust, R.T. (2004). The rise of e-service. Journal of Marketing, 68(1), 109–127.

Rust, R. T., Kannan, P. K. (2002). E-Service: New Directions in Theory and Practice. New York: M.E. Sharpe, Inc.

Rust, R.T., Kannan, P.K. (2003). E-service: A New Paradigm for Business in the Electronic Environment. Communications of the ACM, 46(6), 37–42.

Sasak, J. (2010). Rola elektronicznych usług publicznych w budowie gospodarki opartej na wiedzy. W: A. Noworól (red.). Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych. Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Scupola, A., Henten, A., Nicolajsen, H.W. (2009). E-Services: Characteristics, Scope and Conceptual Strengths. International Journal of E-Services and Mobile Applications, 1(3), 1–16.

Szcześ, M., Jakubiec, S. (2002). Elektroniczne usługi finansowe – charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne. Materiały i Studia, 139.

Szczukocka, A. (2011). Rozwój usług elektronicznych w Polsce. Wiadomości Statystyczne 56(11), 74–84.

Taraszkiewicz, T. (2010). E-usługi w administracji publicznej na przykładzie samorządowej elektronicznej platformy informacyjnej w Gdańsku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 58, 417–425.

Weltrowska-Jęch, J. (2009). Rozwój usług bankowości elektronicznej w Polsce. W: J. Dominiak (red.). Przemiany w sferze usług w Polsce. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 65–76.

Werner, P. (2003). Geograficzne uwarunkowania rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Wolny, R. (2013). Rynek e-usług w Polsce – funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny.

Published

2016-12-05

How to Cite

Dominiak, J. (2016). The Level of Use of e-services by Firms and Households in Wielkopolska. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 30(4), 35–49. https://doi.org/10.24917/20801653.304.3

Most read articles by the same author(s)