Conditions shaping transformational processes in industry and services

Authors

  • Zbigniew Zioło Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.15.4

Keywords:

transformacja, przemysł, usługi

Abstract

The article presents diverse types of conditions that affect transformational processes in industry and services. General conditions, which result from civilizational development, are discussed as the background, against which external and internal conditions are presented, including national and regional factors. Further, relations between the distinguished categories of factors are identified.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Borowiec M., 2007, Rola szkolnictwa wyższego w podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Przedsiębiorczość – Edukacja, nr 3, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP w Krakowie, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa–Kraków, s. 142–151

Borowiec M., 2010, Funkcjonowanie uczelni krakowskiego i rzeszowskiego ośrodka akademickiego w świetle koncepcji układów bipolarnych, Wydawnictwo Naukowe UP, KrakówChojnicki Z., 2007, Rola kapitału ludzkiego w kształtowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Przegląd Geograficzny, 3–4

Górka K. (red.), 1996, Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarki. Księga Jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Józefa Gajdy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków

Jasiński A.H., 2003, Postęp techniczny w okresie transformacji. Polskie doświadczenia i perspektywy, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa

Kamińska W., Heffner K. (red.), 2010, Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich, KPZK PAN, Studia, t. CXXVI, Warszawa

Kilar W., 2009, Rola korporacji Apple w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Przedsiębiorczość – Edukacja, nr 5, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa–Kraków, s. 48–56

Kudełko J., 2005, Rozwój regionalny a konkurencyjność regionów, [w:] Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów, Instytut Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów

Kudełko J., 2007, Rozwój społeczno-gospodarczy województwa podkarpackiego i poziom jego konkurencyjności na tle kraju, [w:] J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (red.), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków

Kudełko J. (red.), 2007, Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego, PAN Oddz. w Krakowie, Prace Komisji Nauk Ekonomicznych, Sekcja Gospodarki Przestrzennej nr 25,Wyd. Oddz. PAN w Krakowie, Kraków

Kudełko J., Zioło Z., 2009, Model funkcjonowania metropolii i obszarów metropolitalnych, [w:] J. Kudełko (red.), Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego, PAN Oddz. w Krakowie, Prace Komisji Nauk Ekonomicznych, Sekcja Gospodarki Przestrzennej nr 25, Wyd. Oddz. PAN w Krakowie, Kraków, s. 55–74

Kukliński A. (red.), 2001, Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, Komitet Badań Naukowych, Warszawa

Łukasiewicz G., 2009, Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Prusek A., 2005, Prywatyzacja polskiej gospodarki. Cele, programy i ocena jej rezultatów, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków

Sadowski Z., 2006, W poszukiwaniu drogi rozwoju, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa

Śleszyński P., 2007, Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski, PAN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, Prace Geograficzne nr 213, Warszawa

Zacher L.W., 2006, Gry o przyszłe światy, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa

Zioło Z., 1986, Modele przemian struktur przemysłowych, [w:] Rozwój przemysłu i przemiany struktury przestrzenno-gałęziowej województwa bielskiego w latach 1975–1985, Wojewódzki Urząd

Statystyczny w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała

Zioło Z., 1996, Miejsce mezoekonomii w ekonomii, [w:] K. Górka (red.), Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarki. Księga Jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Józefa Gajdy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków

Zioło Z., 2008, Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia, [w:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, Prace Komisji Geografii Przemysłu PGT, nr 10, Warszawa–Kraków, s. 11–22

Zioło Z., 2010, Rola zasobów intelektualnych, kapitału ludzkiego i społecznego w procesie rozwoju obszarów wiejskich, KPZK PAN, Studia t. CXXVI, Warszawa

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2008, Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, Prace Komisji Geografii Przemysłu PGT, nr 10, Warszawa–Kraków

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2009, Problemy kształtowania się przestrzennych struktur przemysłowych i ich otoczenia, Prace Komisji Geografii Przemysłu PGT, nr 14, Warszawa–Kraków

Published

2013-02-21

How to Cite

Zioło, Z. (2013). Conditions shaping transformational processes in industry and services. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 15, 45–60. https://doi.org/10.24917/20801653.15.4

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>