Archives - Page 2

 • Processes Of Transformation of Industry and Services in Regional and National Spatial Systems
  Vol. 15 (2010)

  Processes Of Transformation of Industry and Services in Regional and National Spatial Systems

  Prace Komisji Geografii Przemysłu

  Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15,

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii

  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

  Warszawa - Kraków 2010

 • Problems in the formation of industrial spatial structures and their surrounding
  Vol. 14 (2009)

  Problems in the formation of industrial spatial structures and their surrounding

  Prace Komisji Geografii Przemysłu

  Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 14,

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii,

  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

  Warszawa - Kraków 2009

   

 • Functions of industry in the developing of an information society
  Vol. 13 (2009)

  Functions of industry in the developing of an information society

  Prace Komisji Geografii Przemysłu

  Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 13,

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii

  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

  Warszawa - Kraków 2009

 • Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformacje struktur przemysłowych
  Vol. 12 (2009)

  Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformacje struktur przemysłowych

  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzysta Geograficznego i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

  Warszawa - Kraków 2009

  Note: The primary version of the journal is printed version.

 • Problematyka badawcza geografii przemysłu
  Vol. 11 (2008)

  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

  Warszawa -Kraków 2009

  Note: The primary version of the journal is printed version.

 • Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia
  Vol. 10 (2008)

  Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia

  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

  Warszawa - Kraków 2008

  Uwaga: wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

 • Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej
  Vol. 9 (2006)

  Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej

  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

  Warszawa -Kraków 2006

  Note: The primary version of the journal is printed version.

 • Miedzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu
  Vol. 8 (2006)

  Miedzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu

  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8

  Komisja Geografii Przemysłu PTG i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

  Warszawa - Kraków 2006

  Note: The primary version of the journal is printed version.

 • Przemiany struktur przemysłowych
  Vol. 7 (2004)

  Przemiany struktur przemysłowych

  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 7

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

  Warszawa -Kraków 2004

  Note: The primary version of the journal is printed version.

 • Przemysł w procesie globalizacji
  Vol. 6 (2003)

  Przemysł w procesie globalizacji

  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 6

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie

  Warszawa - Kraków 2003

  Note: The primary version of the journal is printed version.

 • Kształtowanie się struktur przemysłowych
  Vol. 5 (2003)

  Kształtowanie się struktur przemysłowych

  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 5

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa geograficznego i Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie

  Warszawa - Kraków 2003

  Note: The primary version of the journal is printed version.

 • Problemy transformacji struktur przemysłowych
  Vol. 4 (2002)

  Problemy transformacji struktur przemysłowych

  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 4

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii

  Warszawa-Kraków-Rzeszów 2002

  Note: The primary version of the journal is printed version.

 • Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej
  Vol. 3 (2001)

  Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej

  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie, Filia w Rzeszowie

  Warszawa-Kraków-Rzeszów 2001

  Note: The primary version of the journal is printed version.

 • Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu
  Vol. 2 (2001)

  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie,

  Warszawa - Kraków 2001

  Note: The primary version of the journal is printed version.

 • Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej
  Vol. 1 (2000)

  Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej

  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 1

  Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie,

  Warszawa-Kraków 2000

  Note: The primary version of the journal is printed version.

51-65 of 65