Attractiveness of Shopping Malls as the Places of Purchasing and Services Use in the Opinion of Respondents

Authors

  • Anna Irena Szymańska Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.322.17

Keywords:

consumers behaviours, SEM models, shopping mall

Abstract

The aim of this article was to identify key determinants conditioning specific consumer behaviour intentions during the shopping centres selection. The identification was based on the analysis of available literature on the subject and the verification of strength of impact of selected determinants on the intentions of consumer behaviour. In the article three research hypothesis H1, H2, H3 and a conceptual model were proposed. This model was then subjected to the verification process using structural modeling (SEM). The model was also analyzed in terms of the level of reliability and the accuracy of match. On the basis of the statistical analyses it was found that the modified model was not satisfactory and requires further attention. In the course of the analyses, the hypothesis H2 was rejected. Obtaining positive verification of the hypotheses H1 and H3 requires further research. Therefore, it cannot be clearly stated that personal factors and location influence the intentions of consumer behaviour in the selection of a shopping centre as a place to use the commercial and service offer in a statistically significant way. Data used were obtained in empirical studies conducted on the group of 424 respondents. However, the calculations were made using the SEPATH module in the Statistica 13.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Anna Irena Szymańska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Anna Irena Szymańska, Ph.D., she has graduated from Cracow University of Economics, holds an M.Sc. degree in Management and Marketing, and a Ph.D. degree in economic sciences in the field of management sciences (Department of Market Analysis and Marketing Research – Cracow University of Economics). Assistant professor in the Department of Entrepreneurship and Spatial Management at the Pedagogical University of Cracow. Her research interests are related to the issue of consumer needs, preferences and market behaviour, as well as issues in the area of entrepreneurship and innovation with particular emphasis on the SME sector.

References

Bogdanov, D. (2002). Problemy lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. W: J. Słodczyk (red.). Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 383–388.

Celińska-Janowicz, D. (2011). Centra handlowe wobec miejskiej przestrzeni publicznej – nie tylko imitacja. W: I. Jażdżewska (red.). Konwersatorium wiedzy o mieście, XXIV, Człowiek w przestrzeni publicznej miasta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 149–156.

Chaberko, T., Ciechowski, M., Kretowicz, P. (2013). Funkcjonowanie wielkiego centrum handlowego w ujęciu przestrzennym i czasowym (na przykładzie Bonarka City Center w Krakowie). Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo, 32, 121–136.

Chudzik, D. (2006). Wizerunek klienta supermarketów. Handel Wewnętrzny, 4–5, 63–66.

Dudek-Mańkowska, S., Fuhrmann, M. (2009). Centra handlowe trzeciej generacji w Warszawie jako nowe produkty turystyczne. W: A. Stasiak (red.). Kultura i turystyka – wspólnie zyskać. Łódź: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 269–282.

Dzieciuchowicz, J. (2012). Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. Manufaktura w Łodzi i Ptak w Rzgowie. Łódź: Uniwersytet Łódzki.

Hefner, K., Twardzik, M. (2013). Społeczne oddziaływanie nowoczesnych centrów handlowo-usługowych na małe miasta w zewnętrznej strefie aglomeracji śląskiej. Studia Ekonomiczne, 144, 95–108. Katowice.

Jałowiecki, B. (2005). Społeczny język architektury od gotyckiej katedry do hipermarketu. W: W.B. Jałowiecki, A. Majer, M.S. Szczepański, (red.). Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa. Warszawa: Scholar, 21–36.

Jarczewski, W., Huculak, M. (2010). Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na rynek pracy w woj. śląskim. Problemy Rozwoju Miast, 4, 34–42.

Kaczmarek, T. (2010). Struktura przestrzenna handlu detalicznego: od skali globalnej do lokalnej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Kłosiewicz-Górecka, U. (2005). Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe jako kluczowy czynnik rozwoju handlu detalicznego w Polsce. Handel Wewnętrzny, 6.

Kłosowski, F. (2002). Hipermarkety w przestrzeni handlowej miast aglomeracji katowickiej. W: J. Słodczyk (red.). Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 373–381.

Knecht-Tarczewska, M. (2011). Centrum handlowe jako nowoczesny produkt handlowo-usługowy. Zeszyty Naukowe, 175, 293–303.

Lambert, J. (2006). One Step Closer to a Pan-European Shopping Center Standard. Research Review, 13, 2.

Mikołajczyk, J. (2012). Kreowanie wartości centrum handlowego – perspektywa interesariuszy. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2017). Regres czy rozwój lokalnej działalności handlowo-usługowej w najstarszej części Nowej Huty? Przedsiębiorczość–Edukacja, 13, 228–243.

Rochmińska, A. (2011). Zakupy a czas wolny łodzian. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 11. 207–217.

Rochmińska, A. (2013). Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów. Łódź: Uniwersytet Łódzki.

Rochmińska, A. (2015). Centra handlowe – kreatorzy nowych przestrzeni miejskich. W: A. Wola-niuk (red.). Konwersatorium wiedzy o mieście, XXVIII. Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 229–246.

Rochmińska, A. (2016). Shopping centres as the subject of Polish geographical research. Geographia Polonica, 89(4), 521–535.

Rousseau, G.G., Venter, D.J.L. (2014). Mall shopping preferences and patronage of mature shoppers. SA Journal of Industrial Psychology/SA Tydskrif vir Bedryfsielkunde, 40(1).

Sikos, T., Hoffmann, M. (2005). Typology of shopping centres in Budapest. Komarno: J. Selye University.

Sobala-Gwosdz, A., Gwosdz, K. (2011). Polska Wschodnia w strategiach lokalizacji sieci hipermarketów. W: M. Woźniak (red.). Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 276–290.

Szczyrba, Z. (2005). Nakupni centra v Ceske Republice – nova forma zabavy a nakupni turistiky. Opole: Politechnika Opolska.

Szymańska, A.I., Płaziak, M. (2018). Consumer Preferences and Behaviours in Shopping Malls in Poland with the particular reference to Krakow. Urban Development Issues Journal, 55, 33–43.

Twardzik, M. (2014). Typologia i znaczenie centrów handlowych dla miast województwa ślą-skiego. Studia Miejskie, 16.

Więcław, J. (2003). Hipermarkety jako nowy element w strukturze przestrzennej miast Polski na przykładzie Krakowa. W: Z. Gorka, J. Więcław (red.). Badania i podróże naukowe krakowskich geografów. Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne, 137–146.

Woźniak, G. (2002). Plusy i minusy istnienia sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce. W: S. Wrzosek, G. Parzelski, (red.). Za i przeciw super- i hipermarketom. Materiały sympozjum naukowego Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Radom, 122–129.

Żalikowski, J. (red.) (2002). Wpływ hipermarketów zachodnich koncernów handlowych na gospodarkę, rynek pracy i dochody władz samorządowych na przykładzie miasta Białystok i województwa podlaskiego: raport. Białystok: Pro Veritate.

Żerebecka, K. (2005). The space of the shopping centre in Poland. Bulletin of Geography. Socio- -economic series, 4, 201–206.

Published

2018-06-28

How to Cite

Szymańska, A. I. (2018). Attractiveness of Shopping Malls as the Places of Purchasing and Services Use in the Opinion of Respondents. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(2), 245–254. https://doi.org/10.24917/20801653.322.17

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>