Sharing economy business models in the context of social groups operating in cyberspace

Authors

  • Anna Irena Szymańska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.353.4

Keywords:

business models, covert participant observation, internet groups, internet platforms, passive observation, sharing economy, social groups

Abstract

The idea of sharing economy is associated with the provision of goods, information or skills by some people to other people on a non-profit, profit or barter basis using virtual tools adapted for this purpose. Actions taken in the area of sharing economy are highly diversified, which is reflected in different ways of classifying sharing economy business models. Assuming the area of sharing as the model classification crite- rion, four categories can be distinguished: recirculation of goods, increasing the use of fixed assets, exchange of services and making production assets available. The mentioned criterion and the classification based on it became the basis for further analyses and empirical research. The aim of this article was to analyse the functioning of virtual groups that operate within social networking sites. This made it possible to confirm the following thesis: virtual groups, performing similar functions to sharing economy internet platforms, operate on the basis of specific business models, with the difference that they do not charge for access and for enabling relationships between transaction partners. The article also attempts to identify the key features of sharing economy business models characteristic of social groups operating in cyberspace. The research used the triangulation method (literature analysis, passive observation and covert participant observation).

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Anna Irena Szymańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych

Anna Irena Szymańska: Ph.D., assistant professor, Cracow University of Economics, Institute of Management, Department of Trade and Market Institutions. Her research interests are related to the issue of consumer needs, preferences and market behaviour, collaborative consumption and other forms of access-based con- sumption, new trends in consumption and their implications for business strategies, as well as issues in the area of entrepreneurship and innovation with particular emphasis on the SME sector and circular economy

References

Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chomczyński, P. (2006). Wybrane problemy etyczne w badaniach. Obserwacja uczestnicząca

ukryta. Przegląd Socjologii Jakościowej, 2(1), 68–87.

Ciesielska, M., Wolanik Boström, K., Öhlander, M. (2012). Obserwacja. W: D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia. 2, 41–67.

Cichocki, P., Jędrkiewicz, T., Zydel, R. (2012). Etnografia wirtualna. W: D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia. 2, 204–220.

Combe, C. (2006). Introduction to e-business, management and strategy. Amsterdam i in. ButterworthHeinemann.

Doktór, K. (1964). Przedsiębiorstwo przemysłowe. Studium socjologiczne Zakładów Przemysłu Metalowego „Cegielski”. Warszawa: Książka i Wiedza.

Falencikowski T. (2012). Strategia a model biznesu – podobieństwa i różnice. Prace Naukowe Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 260, 80–93.

Farrington, A., Robinson, W.P. (1999). Homelessness and strategies of identity maintenance. A participant observation study. Journal of Community & Applied Social Psychology, 9(3),

–194.

Gajdzik, B., Grabowska, S. (2018). Modele biznesowe w przedsiębiorstwach 4.0 – próba identyfikacji założeń użytych do wyznaczenia nowych modeli biznesu. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 21(3), 2–8. doi: 10.25961/ent.manag.21.03.01.

Hammersley, M., Atkinson, P. (2000). Metody badań terenowych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka. Hausner, J., Zmyślony, M. (2015). FIRMA–IDEA – nowe podejście do wartości w biznesie. Sopot: Agencja Artystyczna GAP. Pozyskano z http://www.kulturairozwoj.pl/doki/spis/KIR-0/kir_0-06.pdf (dostęp 14.03.2021).

Johnson, M. (2010). Seizing the white space. Business model innovation for growth and renewal. Boston: Harvard Business School Publishing.

Johnson, M. (2013). Rozwój przez innowacje w modelu biznesowym. Rozmawiał W. Jankowski Harvard Business Review Polska.

Konecki, K.T. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nojszewski, D. (2006). Przegląd modeli e-biznesowych. 1. E-mentor, 5. Pozyskano z http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/17/id/375 (dostęp 18.03.2021).

Osterwalder, A., Pigmeur, Y. (2012). Tworzenie modeli biznesowych, Gliwice: Onepress.

Płaziak, M. (2020). Obserwacja uczestnicząca w badaniach internetowych dotyczących wirtualnych społeczności lokalnych. W: K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska (red.), Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 223–234.

Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2019). Preferencje młodych użytkowników przestrzeni miejskiej Krakowa w zakresie wyboru alternatywnych form transportu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 33(3), 36–57. doi: 10.24917/20801653.333.3

Poniatowska-Jaksch, M. (2013). Sieciowe modele biznesu. W: M. Duczkowska-Piasecka (red.), Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne, Warszawa: Difin.

Poniatowska-Jaksch, M. (2016). Modele biznesu w sharing economy. W: M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki (red.), Sharing economy (gospodarka współdzielenia), Warszawa: Oficyna

Wydawnicza SGH.

Prus, R., Grills, S. (2003). The Deviant Mystique. Involvements, Realities and Regulation. Westport, CT; London: Preager.

PwC Polska. (2016). (Współ)dziel i rządź! Twój nowy model biznesowy jeszcze nie istnieje. Pozyskano z https://www.pwc.pl/pl/pdf/ekonomia-wspoldzielenia-1-raport-pwc.pdf (dostęp 18.03.2021).

Rude, L. (2016). 4 Keys to a Successful Sharing Economy Business Model. Pozyskano z https://www.text100.com/articles/technology/sucessful-sharing-economy-business-model/ (dostęp 17.03.2016).

Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E., Zechmeister, J.S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Schor, J. (2014). Debating the Sharing Economy, Great Transition Initiative. Toward a Transformative Vision and Praxis. Pozyskano z http://www.tellus.org/pub/Schor_Debating_the_Sharing_Economy.pdf (dostęp 18.03.2021).

Szymańska, A.I. (2017). Sharing economy jako nowy trend w zachowaniach konsumentów. Marketing i Rynek, 23(9), 417–425.

Szymańska, A.I. (2018). Zastosowanie modelowania ścieżkowego w badaniu konsumpcji kolaboratywnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 525, 68–82. doi: 10.15611/pn.2018.525.06.

Szymańska, A.I. (2020). Focus Group Interviews Employed in the Research Analysing Young Adults’ Behaviour on the Market of Alternative Means of City Transport. Prace Komisji

Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 34(3), 84–95. doi: https://doi.org/10.24917/20801653.343.6.

Weill, P., Vitale, M.R. (2001). Place to space, migrating to ebusiness models. Boston, MA: Harvard Business School Press.

Published

2021-09-30

How to Cite

Szymańska, A. I. . (2021). Sharing economy business models in the context of social groups operating in cyberspace. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 35(3), 62–75. https://doi.org/10.24917/20801653.353.4

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>