International Biotechnological and Pharmaceutical Corporations in the World

Authors

  • Marta Boguś Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej
  • Sławomir Dorocki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.322.8

Keywords:

biotechnology, corporations, life science, pharmacy

Abstract

Contemporary, life science (including biotechnology and pharmacy) are regarded as one of the most significant and the fastest developing sectors of innovative (knowledge-based) economy and as the most important factors of socio-economic development. Biotechnological and pharmaceutical corporations are located mainly in the proximity to the world-class universities, providing access to a highly skilled workforce and research infrastructure and it is associated with a high risk investment resulting from rapid technological changes. The subject of the conducted research are international corporations selected from the list of 2 000 biggest corporations in the world of the Forbes Magazine. The aim of the research is to determine the location and economical potential changes of the international biotechnology and pharmaceutical corporations. Nowadays, the importance of biotechnological and pharmaceutical corporations is growing. Biotechnology develops rapidly because of the aging of the society, civilisation illnesses, growing economies. The main regions famous for developing biotechnological and pharmaceutical corporations are highly developed countries such as the USA, Western European countries, Japan. However, the relocation of the industry is noticeable (location of production and clinical trials), searching for new markets and more friendly legal policy (China, India). Research and Development infrastructure, highly developed human capital and infrastructural factors (including ethical and legal ones) are the main factors of the development of biotechnology.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Marta Boguś, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Marta Boguś, M.Sc., graduated from Pedagogical University of Cracow, M.Sc. in Geography with a specialization Entrepreneurship and Spatial Management. She graduated from PhD studies in Pedagogical University of Cracow, Institute of Geography. Her scientific research are focused on international corporations such as IT corporations and above all biotechnological ones

Sławomir Dorocki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Sławomir Dorocki, Ph.D., Department of Entrepreneurship and Spatial Management, Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow. Sławomir Dorocki, graduated from Pedagogical University of Cracow, MA degree in geography, Ph.D. in history (Institute of European Studies of the Jagiellonian University). Adiunkt (assoc. professor) at Pedagogical University of Cracow, Institute of Geography. His research interests are tied with regional problems and processes of socio-economic regionalization, with particular emphasis on the diversity of Europe, processes of European integration, historical conditions and application computer and statistical methods in the study of diversity of space.

References

Bednarski, W., Fiedurek, J. (red.) (2017). Podstawy biotechnologii przemysłowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dorocki, S. (2014). Contemporary Trends in the Development of the Pharmaceutical Industry in the World. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 25, 108–131. DOI: 10.24917/1681

Dorocki, S., Boguś, M. (2014). Regional Variety of Biotechnology Development in Asia. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 120, 197–212. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.097

Dorocki, S., Boguś, M., Jastrzębski, J.P. (2014). Rozwój biotechnologii w miastach wybranych krajów Unii Europejskiej. Studia Miejskie, 13, 107–119.

Dorocki, S., Borowiec, M., Boguś, M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju przemysłu biotechnologicznego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 94–120.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2014a). France’s stand on genetically modified food and its reception in the EU. W: A. Bobko, K. Cynk (red.). Genetycznie modyfikowany organizm jako przedmiot oceny moralnej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 217–226.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2014b). The maquiladora effect on the social and economic situation in Mexico in the era of globalization. W: M. Wójtowicz, A. Winiarczyk-Raźniak (red.). Environmental and socio-economic transformations in developing areas as the effectof globalization. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 93–110.

Dorocki, S., Jastrzębski, J.P. (2012). Regionalne zróżnicowanie rozwoju biotechnologii w Europie. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 67–94.

Dorocki, S., Kula, A. (2015). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju nanotechnologii w Europie. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29(1), 27–41. DOI: 10.24917/2703

Dorocki, S., Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A., Boguś, M. (2017). The role of global citiesin creation of innovative industry sectors. Case study – life sciences sector. Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2017), 136–146.

Forbes (2018, 13 stycznia). Pozyskano z https://www.forbes.pl

Hryniewicz, J. (2013). Przemysł, gospodarka oparta na wiedzy i wspólna europejska polityka przemysłowa. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 31–46. DOI: 10.24917/1193

Koszek, R. (2017). Przejęcia europejskich firm jako przykłady chińskich inwestycji zagranicznych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(4), 133– 147. DOI: 10.24917/20801653.314.9

Krupa, K. (2011). Ekonomiczne i technologiczne strefy rozwoju Chin (kwantyfikacja, stratyfikacja, metodyka). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 87–98. DOI: 10.24917/340

Li, J., Xie, Z.(2016), Governance Structure and the Creation and Protection of Technological Competencies: International R&D Joint Ventures in China. Management International Review, 56(1), 123–148, https://doi.org/10.1007/s11575-015-0268-1

Pugatch, M.P., Torstensson, D., Chu, R. (2012). Taking Stock: How Global Biotechnology Benefits from Intellectual Property Rights. Pugatch Consilium, Commissioned by the Biotechnology Industry Organization. Pozyskano z http://www.bio.org/../Pugatch%20Consilium%20-%20 Taking%20Stock%20Final%20Report%20(2).pdf

Raźniak, P., Dorocki, S., Winiarczyk-Raźniak, A. (2015). Ranga miasta w świetle syntetycznego wskaźnika stabilności gospodarczej. Studia Miejskie, 18, 119–130.

Raźniak, P., Dorocki, S., Winiarczyk-Raźniak, A. (2017). Permanence of the economic potential of cities based on sector development. Chinese Geographical Science, 27(1), 123–136. DOI: 10.1007/s11769-017-0850-5

Wójtowicz, M., Dorocki, S. (2014). Regional differences in the development of the biotechnology industry in Latin America, with particular emphasis on Brazil and Mexico. W: M. Wójtowicz, A. Winiarczyk-Raźniak (red.). Environmental and socio-economic transformations in developing areas as the effect of globalization. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 111–135.

Xia, Ch., Gautam, A. (2015). Biopharma CRO industry in China: landscape and opportunities. Drug Discovery Today, 20(7), 794–798, https://doi.org/10.1016/j.drudis.2015.02.007

Zioło, Z. (2006). Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 9–26.

Zioło, Z. (2008). Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 11–22.

Published

2018-06-27

How to Cite

Boguś, M., & Dorocki, S. (2018). International Biotechnological and Pharmaceutical Corporations in the World. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 32(2), 129–141. https://doi.org/10.24917/20801653.322.8

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>