Construction Sector in Poland with Particular Reference to Housing in the Małopolska Region

Authors

  • Monika Płaziak Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
  • Anna Irena Szymańska Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20801653.292.7

Keywords:

housing, construction sector, Małopolska Region

Abstract

In the article the situation of the construction sector in Poland and the Małopolska Region is analysed. Particular emphasis is put on the situation in the field of housing. A detailed analysis concerning housing in the Małopolska Region concerned the years 2006-2012, covering the period just before the global economic crisis and during the crisis. The study found delayed response to the construction industry in crisis, as well as noted the fact that the crisis touched different areas of this sector and in varying degrees. The most acute it was for housing construction. However, over the past two decades in the field of housing the favourable trend in the increase in the number and surface area of completed dwellings for the use has been observed. Also, it has been observed that there is a tendency for increased dynamics of donation in housing - so far the least invested in both regional and local scale. However, Poland is characterised by the overcrowded dwellings and the Małopolska Region ranks in this respect below the national average.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Monika Płaziak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Monika Płaziak, Ph.D., assistant professor in the Department of Entrepreneurship and Spatial Management, Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow. Author’s research interests concern issues of the spatial development in the context of location factors of enterprises, especially personal factor. Research works also refer to issues of the cooperation of scientific and research-developmental organizations with the sector of small and medium-sized enterprises, especially in the matter of the implementing new technologies and materials concerning the energy-efficient and passive building. Additionally, the author analyses issues of the level and quality of life, with particular reference to small and medium-sized towns in Poland, and post socialist towns.

Anna Irena Szymańska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Anna Irena Szymańska, Ph.D., assistant professor in the Department of Entrepreneurship and Spatial Management, Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow. Graduated the University of Economics in Krakow, MA degree in Management and Marketing, PhD degree in economic sciences in the field of management sciences (Chair of Market Analysis and Marketing Research – University of Economics in Krakow). Adjunct in the Department of Entrepreneurship and Spatial Management at Pedagogical University of Krakow. Her research interests are related to the issue of consumer needs, preferences and market behaviour as well as issues in the area of entrepreneurship and innovation with particular emphasis on the SME sector.

References

Badanie ankietowe rynku pracy, Raport 2013 (2014, 20 października). NBP. Pozyskano z http://www. nbp.pl/publikacje/arp/raport_2013.pdf.

Budownictwo (2014, 21 października). Dom Maklerski BDM S.A. Pozyskano z http://www.bdm.com.pl/ Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w lipcu 2014 r. (2014, 21 października).

GUS. Pozyskano z http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/ przemysl/dynamika-produkcji-przemyslowej-i-budowlano-montazowej-w-lipcu-2014–r-,5,28. Html

Gorzelak, G. (2009). Geografia polskiego kryzysu. Kryzys peryferii czy peryferia kryzysu? Warszawa: Regional Studies Association – Sekcja Polska.

Housing Europe Review, The Nuts and Bolts of European Social Housing Systems 2011 (2012). Bruksela: CECODHAS Housing Europe’s Observatory.

Housing Europe Review, The Nuts and Bolts of European Social Housing Systems 2012 (2013). Bruksela: CECODHAS Housing Europe’s Observatory.

Kozik, R., Starzyk, E. (2011). Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na polski rynek zamówień publicznych na roboty budowlane, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2, 527–530.

Płaziak, M. (2013). Technologia tanich domów energooszczędnych jako odpowiedź na kryzys w budownictwie mieszkaniowym. Przedsiębiorczość–Edukacja, 9, 214–226.

Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2014). Construction Sector in the Czech Republic and Poland: Focus on the Housing Segment in Selected Regions. Entrepreneurial Business and Economics Review, 2(2), 47–63.

Rachwał, T. (2011). Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 99–113.

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r. (2014).

Warszawa: NBP, Departament Stabilności Finansowej we współpracy z oddziałami okręgowymi. Rocznik statystyczny pracy 2012. (2014). Warszawa: GUS.

Tarnawska, K. (2011). Analiza przydatności polityki regionalnej UE w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom kryzysu w krótkim i długim okresie. W: Z. Dach (red.). Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę. Warszawa: Wolters Kluwer.

Published

2015-06-01

How to Cite

Płaziak, M., & Szymańska, A. I. (2015). Construction Sector in Poland with Particular Reference to Housing in the Małopolska Region. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 29(2), 94–112. https://doi.org/10.24917/20801653.292.7

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>